Nickerie.Net, maandag 04 mei 2009


Zelfverdedigingswet nu van kracht
Geplaatst: 02/05/2009

Paramaribo -  De zogenaamde Zelfverdedigingswet, aangenomen in augustus 2008 door het parlement, is bekrachtigd en afgekondigd door president Ronald Venetiaan. Het staatshoofd heeft donderdag zijn handtekening onder de ontwerpwet geplaatst. Enkele oppositieleden, zoals Jiwan Sital (A1), hadden geklaagd over het feit dat deze aangenomen ontwerpwet nog niet kon worden bekrachtigd. DNA-voorzitter Paul Somohardjo had de ontwerpwet aan het staatshoofd doen toekomen op 5 augustus 2008 met het verzoek deze te bekrachtigen, zodat hij afgekondigd en tot wet verheven kan worden. Een wet kan niet in werking treden voordat zij is bekrachtigd en afgekondigd door het staatshoofd.

De Zelfverdedigingswet of wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdt verband met direct gevaar en/of dreiging. En dit hoeft niet te betekenen dat er een vuurwapen aan te pas komt. Zelfverdediging kan ook plaatsvinden middels het afranselen van de indringer of een voorwerp tevoorschijn halen en hem daarmee slagen en/of steken toe te brengen. Dergelijke handelingen kunnen alleen geschieden wanneer personen zich bedreigd voelen in hun woning of in de onmiddellijke nabijheid van de woning. Onder onmiddellijke nabijheid van de woning wordt verstaan, dichtbij de ramen en/of deuren, bijvoorbeeld wanneer de indringer bezig is met het forceren van de ramen en/of deuren.

Men mag beslist niet handelen wanneer de indringer op straat is of op het erf van de buurman staat. In dit geval wordt de indringer aangemerkt als te zijn de verdachte en niet de persoon die heeft gehandeld uit zelfverdediging. Na dit voorval wordt meteen een grondig onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie naar de toedracht van de handeling. De persoon die uit zelfverdediging heeft gehandeld, wordt niet ingesloten. Indien uit het onderzoek mocht blijken dat er geen sprake was van zelfverdediging, wordt hij in verzekering gesteld en strafrechtelijk vervolgd. Wanneer bijvoorbeeld een dronken man op het erf staat, of op balkon, bestaat er nog geen dreigend gevaar.

Het Wetboek van Strafrecht heeft aan de gemeenschap te allen tijde de mogelijkheid geboden om te handelen wanneer zij zich in een situatie van directe dreiging bevindt. Het verschil bestaat er in dat de persoon die heeft gehandeld uit zelfverdediging, voortaan niet als verdachte wordt aangemerkt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

02-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics