Nickerie.Net, maandag 11 mei 2009


Su´cidecijfers Nickerie bleven in 2008 vrijwel gelijk aan die in 2007

Nieuw Nickerie - In 2008 benamen in Nickerie 13 mensen zich via een su´cide van het leven. Dat waren er evenveel als in 2007. Ook het aantal su´cidepogingen bleef stabiel. Het dr. L.Mungra Streekziekenhuis noteerde 66 su´cidepogingen, 2 meer dan het jaar er voor. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Streekziekenhuis, het Korps Politie Suriname te Nickerie en de WINgroep.

Su´cides en Su´cidepogingen 2004 - 2008

Nickerie - Suriname

Jaar

Su´cides

Su´cidepogingen

2004

20

89

2005

24

65

2006

19

76

2007

13

64

2008

13

66

Bron: Streekziekenhuis, het Korps Politie Suriname te Nickerie en de WINgroep.

Tabel Su´cides en Su´cidepogingen 2004 - 2008

 

Suicidies

De meeste su´cides komen doorgaans voor in de leeftijdsgroep 26-35 jaar. In 2008 had ook de leeftijdsgroep 36-45 jaar een belangrijk aandeel in de su´cides (32%). De meeste su´cides worden door mannen gepleegd (92%).

 

Suicidepogingen

De meeste su´cidepogingen komen doorgaans voor in de leeftijdsgroep 16-25 jaar. Dat was ook in 2008 het geval. Er waren 2 kinderen onder de overledenen die nog geen 16 jaar oud waren. Net zoals andere jaren is ook hier opvallend dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen een su´cidepoging doen. Doorgaans is de verhouding: 1 man op 3 vrouwen.

 

Verreweg de meeste su´cidepogers hebben een Hindoestaanse achtergrond (92%). Bij de su´cidepogers overheerste de inname van pesticiden. De meeste su´cidepogingen hebben een impulsief karakter, zo blijkt uit eigen onderzoek. In 2008 waren er net als in 2007 iets meer ophangingen dan su´cides door inname van pesticiden.

 

Verkeerde en oneerlijke internationale vergelijkingen

Het is bij een aantal mensen gebruikelijk geworden om de getallen van ons kleine district te vergelijken met getallen van grote landen. Dat is natuurlijk unfair. Men zou Nickerie moeten vergelijken met andere districten/provincies in andere landen en niet met landen als geheel. De cijfers van landen als geheel zijn natuurlijk gemiddelden, gevormd uit de gegevens van een aantal districten. Kijkt men naar bijvoorbeeld India of naar Nederland , dan blijkt dat ook daar districten (provincies) zijn waar de su´cidecijfers aanzienlijk hoger liggen dan het landelijke gemiddelde ľ en hoger dat de ratio die we voor Nickerie noteren (die ratio is voor de su´cides 35/100 000 mensen). Men moet dus landen met landen vergelijken en districten met districten. De opmerking dat Nickerie ôin de top drieö van landen met de hoogste su´cidecijfers thuis hoort, mag men dan ook bestempelen als unfair naar ons district. Niettemin is het aantal su´cides hoog en iedere su´cide is een drama op zich.  

 

Counselors

De WINgroep zet zich, samen met vele partners op allerlei manieren in om mensen te bewegen in geval van moeilijkheden hulp in te roepen. De WINgroep leidt counselors op, waarvan de meeste op scholen en met jeugdigen werken. De WINgroep hoopt dat zeker jonge mensen er aan gewend raken te praten over moeilijkheden.

 

Veel te vaak worden ergernissen, verdriet en wanhoop in woorden verzwegen, maar in heel gevaarlijke daden omgezet.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

11-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics