Nickerie.Net, dinsdag 12 mei 2009


Geen drinkwater en radio in West-Suriname
Geplaatst: 12/05/2009

Nickerie -  Bewoners van de Inheemse dorpen Washabo, Apoera en Section hebben hun misnoegen geuit dat hun lokaal radiostation Wamakwa al enkele maanden uit de lucht is. DBS heeft uit zeer betrouwbare bronnen kunnen vernemen dat apparatuur waarmee het station draaide al een tijdje defect is en dat enkele van de getrainde omroepers genoodzaakt waren elders een baan te zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien. Wamakwa, die al een begrip is voor de mensen in deze streek, is een schenking geweest van de Unesco en de regering van Suriname. Volgens bekomen informatie moest het beheer van het station vallen onder een beheerscommissie, onder leiding van het dorpsbestuur en vertegenwoordigers van haast alle plaatselijke instanties, zoals het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Minov en de Medische Zending.

Een latere stichting die in het leven werd geroepen door de heren L.P, E.K. en C.P., bleek ook geen oplossing te hebben om het station draaiende te houden. Kapitein Aroepa van Section bevestigt dat het station inderdaad al een tijdje uit de lucht is. Hij zegt dat dit een slag is voor de gemeenschap, daar zij via dit medium snel en effectief met de mensen konden communiceren. Momenteel proberen zij via vergaderingen en bijeenkomsten de mensen van de dorpen toch nog te bereiken. Echter lukt het met dit systeem niet altijd, daar de mensen vaak niet thuis zijn en dus niet aanwezig kunnen zijn op de vergaderingen.

Aroepa haalt verder aan dat behalve radiocommunicatie zij ook al twee dagen zitten zonder drinkwater. De gemeenschap van de dorpen zijn momenteel genoodzaakt om water vanuit de Corantijnrivier te gebruiken. Echter is het volgens de Section-kapitein nog zwaarder voor degenen die ver van de rivier woonachtig zijn. Zij moeten dan over een langere afstand water sjouwen naar hun woningen. Aroepa zegt echter niet precies te weten waarom de watervoorziening plotseling is uitgevallen. Het vermoeden bestaat dat het een elektrisch probleem moet zijn. Ludwig Fernandes, hoofd Watervoorziening Apoera, zegt dat er aan het probleem wordt gewerkt. Hij zei dat hij met assistentie vanuit Paramaribo het probleem heel gauw zal oplossen.

Het wegvallen van het radiostation wordt ernstig betreurd door de Inheemse gemeenschap. Wamakwa, dat in het Arowaks betekent “ons allen”, was een lievelingszender van de omliggende dorpen. De bewoners hopen dat de regering heel gauw een oplossing brengt in de ontstane situatie. De dorpskapiteins Mcintosh en Carlo Lewis waren helaas niet bereikbaar voor commentaar.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics