Nickerie.Net, dinsdag 19 mei 2009


Werkgevers West-Suriname op vingers getikt

Lorenzo Irion, 18/05/2009

Paramaribo - Werkgevers in West-Suriname nemen het niet serieus met de rechten van de werknemers en vertrappen die meer af dan toe, zonder dat arbeiders in staat zijn daartegen iets te doen.

Reden voor de Progressieve Vakcentrale C-47 om het afgelopen weekend een oriëntatiebezoek aan Apoera te brengen. Daar zijn de problemen die zich voordoen op de werkvloer geëvalueerd. Al een hele poos is de vakcentrale, onder leiding van Robby Berenstein, op de hoogte van de werknemersonvriendelijke houding van de meeste directies van bedrijven die in het westen opereren. Op Apoera is de vakbond de Octagon Werknemers Organisatie bezocht. Daar botert het al een hele tijd niet tussen de leiding van het houtkap- en houtverwerkingsbedrijf en de vakbond, die 150 arbeiders vertegenwoordigt.

Het gaat om problemen met de werkomstandigheden, beloning en werktijden. Voorzitter Berenstein geeft aan dat er een interpretatiedispuut bestond omtrent de schafttijd. De dienst Arbeidsinspectie die was meegereisd, bracht duidelijkheid in de regeling, waarin partijen zich kunnen terugvinden. Hij houdt het daarop en wil niet aangeven wie de regeling verkeerd interpreteerde. Ook de kwestie van contractarbeiders wordt opgelost. “Een heleboel arbeiders krijgen een contract voor onbepaalde tijd, wat inhoudt dat ze in vaste dienst komen”, verduidelijkt de C-47-leider.

Met de directie wil de vakbondsman deze week praten over de afronding van individuele contracten en het gaan voor een CAO en ook transportproblemen die zich voordoen bij detachering van personeel. Berenstein constateert enkele bedrijven waar arbeiders niet zijn verenigd en daardoor misbruikt worden door werkgevers. “Zeker drie bedrijven heb ik gecalculeerd waar de behoefte naar een vakbondsorganisatie bestaat. Ik ben bezig geweest de werknemers bij deze bedrijven te organiseren”, laat hij waarschuwend horen. De aanwezigheid van de één jaar oude Octagon-vakbond die 60 leden telt, is een trigger voor die bedrijven die C-47 hebben benaderd, besluit Berenstein, die terug ziet op een geslaagd werkweekend in West-Suriname.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics