Nickerie.Net, dinsdag 19 mei 2009


RGB-minister informeert West -Suriname over grondbeleid

Asha Chaturi, 19/05/2009

NIEUW NICKERIE - Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) heeft de dorpsgemeenschappen Apoera, Section en Wasjabo in West Suriname geÔnformeerd over zijn grondbeleid.

Dat gebeurde op zaterdag en zondag tijdens een werkbezoek. Naast het RGB-beleid, heeft de minister de bewoners ook gevraagd hoe zijn ministerie kan inspelen op hun wensen met betrekking tot het grondbeleid. Jong Tjien Fa die vergezeld was van stafleden van zijn ministerie, zegt desgevraagd tevreden te zijn met het bezoek. Het grondbeleid spitst zich in West-Suriname vooral toe op het vestigen van titels op de grond in het wooncentrum van de stad Apoera.

Volgens de stedenbouwkundige wet uit 1973 is Apoera een stad die als groeipool voor industriŽle projecten dient. Aan de andere kant geldt deze plaats evenals de zusterdorpen Section en Wasjabo, ook als inheemse woongemeenschap, waarop ook het grondenrechtenbeleid van de regering van toepassing is. Jong Tjien Fa heeft van de dorpshoofden kunnen vernemen wat in de nabije toekomst het juiste beleid voor West-Suriname moet zijn, maar ook vanuit de gemeenschap is uit de eerste hand kennis genomen van wensen en grieven.

Volgens de bewindsman wordt voor West-Suriname een combinatie bestudeerd wat inhoudt het toekennen van collectieve grondenrechten en individuele titels op de grond. Gekoppeld aan zijn bezoek, zijn er twee krutu's gehouden, waar de bewoners van de drie dorpen hun wensen en grieven naar voren hebben gebracht. Volgens de minister zijn de vraagstukken zoals het vertrek van BHP Billiton, gebrek aan infrastructuur, werkgelegenheid en de grensoverschrijdende criminaliteit besproken. De vraagstukken op het beleidsgebied van andere ministeries zal hij aan zijn collegaís voorleggen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics