Nickerie.Net, maandag 25 mei 2009


Pedofielen jagen op districtskinderen

Eric Mahabier, 20/05/2009

DEN HAAG - Albina en Saramacca zijn het doelwit van pedofielen. Kinderen in het grensgebied Albina worden belaagd door voornamelijk “blanke mannen” die ze voor onder andere geld tot seks aanzetten. Heel wat kinderen zijn ten prooi gevallen van deze criminelen. “Heel schokkend en heel alarmerend,” stelt directeur Lilian Ferrier van het Bureau Kinderontwikkeling tegenover dWT. Ook schoolkinderen van de vijfde en de zesde klas van een bepaalde school zijn het slachtoffer geworden. Ferrier heeft vorige week een onderzoek naar de activiteiten van de pedofielen in Albina verricht. De verzamelde gegevens waren volgens haar zo zorgwekkend dat ze terstond het Openbaar Ministerie heeft ingeschakeld voor de “vrij ernstige situatie.”

Er is nu een onderzoek gaande in Saramacca. De BKO-directeur heeft een mail gehad uit Nederland, waarin staat dat de veroordeelde Rinke S. in dit district actief is. Rinke S. is in Nederland veroordeeld voor kinderporno. Het is zeker dat in Saramacca pedofielen actief zijn en er zelfs kinderen worden verkracht. “Het probleem is vrij ernstig en lijkt ook heel groot te zijn,” benadrukt Ferrier. Chris Hölsken, eigenaar van de bekende Nederlandse website Stopkinderpono, zegt dat hij zijn netwerk zal aanwenden om een wereldwijde oproep te doen om gegevens van in Suriname veroordeelde pedofielen.

Deze informatie zal hij na screening plaatsen op een bekende Amerikaanse website. Ook de gegevens van veroordeelde incestplegers in Suriname komen op de website. De actie is niet alleen bedoeld om pedofielen af te schrikken, maar ook als waarschuwing naar de Surinaamse samenleving. Volgens Hölsken moet de samenleving kennis dragen van de ‘operaties’ van deze pedofielen, waar ze wonen en actief zijn. Zo kunnen ouders hun kinderen ook beschermen. Op de website is al gewaarschuwd voor de daden van Rinke S.

Ferrier kan zich helemaal terugvinden in de actie van Hölsken. Ze kent zowel de website Stopkinderporno als de Amerikaanse website die gegevens van pedofielen publiekelijk maakt. In de mail die in Suriname en Nederland circuleert wordt de noodklok geluid voor de activiteiten van Rinke S. in Suriname. Hij zou de industrie voor oudere mannen die seks willen met jonge kinderen een boost geven.

Onder het mom van jeugdwerk zou hij kinderen hebben misbruikt in Wageningen in het district Nickerie. Hij zou nu actief zijn in Saramacca. In de mail wordt verwezen naar Nederlandse websites waarop de foto en het verhaal over de veroordeling van Rinke S. staat. “Ik wil iedereen in mijn omgeving waarschuwen,” is de reactie van een KLM-personeelslid. Ook zij heeft de mail ontvangen. Ze vindt het vrij ernstig en heeft anderen, waaronder haar collega’s, gewaarschuwd.

Volgens Hölsken is het aantal zedenactiviteiten in Suriname net zo hoog als in Nederland. Hij is zelf als kind misbruikt. Uit ervaring weet hij dat het leven van zo een kind “totaal kapot” is. Suriname heeft veel te maken met incestgevallen. “Het verhaal van Rinke hebben wij persoonlijk gekregen en wij hebben er melding van gemaakt.” Rinke S. is één van de pedofielen die Hölsken’s organisatie in de gaten houdt. Hij benadrukt hoe gevaarlijk deze Rinke S. is. Kinderporno is een wereldprobleem, vandaar dat Hölsken’s organisatie Stopkinderporno bezig is een wereldteam te vormen om hun acties te intensiveren en uit te breiden. Ferrier is vandaag weer in Saramacca om vooral de kinderen en de ouders te waarschuwen. Ze loopt met de foto van Rinke S. rond en laat zien om wie het gaat. Geen van de personen met wie Ferrier heeft gesproken, heeft de man herkend. Ze hebben wel gezegd dat kinderen worden meegenomen en zelfs worden verkracht. Hoewel ze nog bezig is met het onderzoek, heeft ze de politie al op de hoogte gebracht van de zorgwekkende situatie in Saramacca. Met het onderzoek wil de BKO-directeur cijfermatig de verwoestende impact van kindermisbruik duidelijk maken.

Pedofielen komen makkelijk naar het land door de open grenzen, zegt ze. Zowel in het oosten (Frans-Guyana) als het westen (Guyana) is de oversteek simpel. Pedofielen kunnen ook probleemloos een kindertehuis opzetten. De wetgeving op dat stuk is in Suriname nog niet rond. De wet op kinderopvang ligt in het parlement. “We slaan alarm in de buurten waar de pedofielen bezig zijn, maar de overheid moet ook heel wat gaan doen.” Naast wetgeving moet de overheid ook werken aan armoedebestrijding, bepleit Ferrier.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

23-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics