Nickerie.Net, maandag 25 mei 2009


Rokers negeren rookverbod openbare ruimtes

Geertruida Loseng, 21/05/2009

Paramaribo - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan Amerikaanse gezondheidsorganisatie hebben Suriname geadviseerd om zoveel als mogelijk wettelijke maatregelen te treffen om rookvrije ruimtes te creëren.

Volgens Elvy Martodikromo, voorzitter van de Raad voor Tabaks Controle (Tabak Raad), is uit een onderzoek gebleken dat met de invoering van rookvrije ruimtes, waaronder scholen en overheidsgebouwen, 29 procent van de rokers minder zullen roken. “Omdat het heel moeilijk voor ze wordt. Als iemand gewend was om elk halfuur te roken zal deze persoon het niet meer doen omdat het vervelend wordt om vaker op te staan waardoor ze minder gaan roken.” Ook wijst een ander onderzoek uit dat bijkans 70 procent van de schoolgaanden bloot staat aan rook van anderen. “Dit gebeurt zowel thuis als in openbare gelegenheden.” Met dit percentage staat het land op de tweede plaats op de lijst van de Amerikaanse regio.

dWT foto Ondanks er duidelijk op een bord vermeld staat dat het verboden is te roken, kiest deze overtreder er toch voor. Hij is een van de velen die zich hieraan schuldig maken.-.

Zowel in de gebouwen als op de terreinen van de ziekenhuizen en openbare gebouwen mag er niet gerookt worden. Bij de overheid geldt dat niet in de gebouwen gerookt mag worden. Voor de scholen staat dat in het schoolreglement. De ziekenhuizen hebben vrijblijvend het rookverbod ingevoerd in hun instelling. Dit is ook duidelijk aangegeven op borden met een rookverbod. Desondanks wordt er toch gerookt. “Afgelopen maand zijn alle oude borden vervangen met nieuwe, maar de mensen blijven toch nog roken. Ook op het terrein”, zegt medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Lindy Liauw-Kie-Fa. Het gevolg hiervan is dat overal op de gangen en het terrein er sigarettenpeukjes worden gegooid. “Dat is echt vervelend, want ze gooien ze op de grond zonder te bedenken wie het voor ze moet schoonmaken.”

Zowel bij de overheid als in de ziekenhuizen zijn er nog onduidelijk omschreven sancties voor overtreders. “Ze kunnen geen maatregelen treffen om mensen die roken te straffen”, vindt een patiënt die al langer dan 50 jaren rookt. “Ik denk niet dat iemand mij van mijn genot kan onthouden. Het is mijn geld, dus bepaal ik wat ik ermee doe. En ik kan er niet zonder.” Volgens een gezondheidwerker die niet bij naam genoemd wenst te worden is het niet te doen. “Ik ben ook een roker, maar ik zorg er wel voor dat ik het niet tijdens werktijden doe.” Tot nog toe zijn er geen duidelijke sanctie voor overtreders. “Maar we hopen dat er in de toekomst toch nog sancties komen”, vindt een medewerker van de public relations afdeling van het AZP. Er is wel een zekere mate van sociale controle in het ziekenhuis. “Als ik in de buurt ben en iemand rook merk ik het gelijk op en vraag ik ze beleefd hun sigaret uit te doen”, zegt Liauw-Kie-Fa. “Dat is het enige wat wij tot nu toe kunnen doen.” Naast haar zijn er ook anderen die dit doen.

Volgens de gezondheidsinstanties zijn rookvrije ruimtes van groot belang om een gezonde levensstijl op na te houden. In Suriname is er nog geen wetgeving op roken. Middels het ratificeren van de conventie ‘WHO-framework for tabaco controle’ in 2008 is een eerste stap hiertoe gemaakt. “Met de ondertekening verplichten wij ons zelf om aan nationale wetgeving te werken”, weet Martodikromo. “De conventies omvatten verboden en om die na te leven komen er wetten.” Na de dag van ondertekening moeten alle landen een wet hebben. De conventie eist dat binnen drie jaren na ratificatie er wetgeving moet zijn voor rookvrije ruimtes. “We zijn nu in de voorbereidende fase van de wet op tabak”, zegt Martodikromo. “Er is al een concept document gereed en wij hopen het heel snel af te hebben, maar zijn afhankelijk van andere instanties.”

In de overheidsgebouwen is er sinds 2005 ook een rookverbod ingevoerd. De controle hiervan geschiedt via rookmelders, weet voorlichter bij het ministerie van Volksgezondheid, Cliff Brathwait te vertellen. Ook bij hun zijn er nog geen sancties doorgevoerd voor overtreders. Toch vinden veel mensen dat de overheid duidelijkheid moet verschaffen over wat ze nu precies wil met het rookverbod. “Als het verbod er is moet het streng worden gehandhaafd of worden afgeschaft”, vindt een burger.

Op 31 mei is het wereld anti-tabaksdag. Onder het thema ‘Tobacco Health Warnings’ wil de WHO de gezondheidsrisico's verbonden aan tabaksgebruik benadrukken en pleiten voor doeltreffend beleid om zodoende de tabaksconsumptie te verminderen. De gezondheidswaarschuwingen op de tabaksverpakkingen hebben volgens WHO bewezen bijzonder effectief te zijn in het bewustmaken van rokers over de gezondheidsrisico's en het overtuigen om te stoppen met roken.-.

Alle landen die de FCTC ratificeren en bekrachtigen zullen verantwoordelijk zijn voor:

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

23-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics