Nickerie.Net, maandag 25 mei 2009


Nederlandse zaakgelastigde toont belangstelling voor rijstsector

Geplaatst: 25/05/2009

Nickerie -  Het district Nickerie is in het weekeinde bezocht door de zaakgelastigde van de ambassade van de Koninkrijk der Nederlanden, Willem Aalmans. Tijdens zijn kort verblijf, heeft hij behoorlijk wat interesse getoond voor de rijstsector. Hij heeft vanuit dit oogpunt dan ook een aantal rijstvelden bezocht en gesproken met stakeholders die actief in de sector werkzaam zijn. Aalmans liet weten dat de landbouwsector van eminent belang is, en het dus goed is persoonlijk zaken te zien en te doen aan informatieve updating over de ontwikkelingen die binnen dit kader plaatsvinden. Aalmans heeft ook wat gesprekken gevoerd met verantwoordlijken van o.a. het ministerie van LVV en heeft verder ook nog een oriŽntatiebezoek gebracht aan de ooit zo florerende padiestad Wageningen waar hij persoonlijk het complex van de SML aanschouwde.

Gelet op de historische band die Nederland heeft met haar oud kolonie, zal er volgens de zaakgelastigde naar alternatieven gekeken worden in hoeverre er mogelijkheden bestaan om de sector te helpen ontwikkelen, waardoor deze in de toekomst meer rendabel kan worden. In deze setting heeft Aalmans verder kunnen praten met de SPBA in de persoon van Harinanan Oemraw. De SPBA zegsman die tevreden klinkt over het gesprek met Aalmans, zei dat verwaarlozing van de landbouw goed bekeken een structurele oorzaak van de voedselcrisis is en ook gepaard gaat met oplopende voedselprijzen. Effectieve investeringen in de agrarische sector hebben door de jaren heen haast geen prioriteit gehad. De landbouwsector heeft goede perspectieven, zei Oemraw aan de zaakgelastigde die al bijkans een half jaar in ons land is. Hij zegt verder uit te kijken naar een vervolgtraject met de Nederlandse zaakgelastigde die nu helemaal en beter op de hoogte is wat er zich afspeelt in het rijstproductiedistrict van Suriname.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagbad Suriname

25-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics