Nickerie.Net, donderdag 28 mei 2009


Politieagent verkoopt in beslag genomen vogels

Geplaatst: 27/05/2009

Nickerie -  Het is DBS ter ore gekomen dat een zeker K.L. die van beroep politieman is, vermoedelijk tegen betaling bijkans 60 zangvogels zou hebben verkocht aan een prominente vogelliefhebber van Nickerie. Destijds zou de politie een aantal van 140 zangvogels in beslag hebben genomen, waarvan 80 stuks boven water zijn gekomen, terwijl 60 zijn verdwenen. De vogels zijn destijds door de politie van post Corantijn in beslag genomen. Het vermoeden bestaat sterk dat de diensdoende agent dan ook op deze post werkzaam moet zijn en zijn contacten heeft met de vogelliefhebber die ook in dezelfde regio woonachtig is.

Uit verder verkregen informatie blijkt dat deze vermoedelijk corruptieve agent met de meeste spoed richting Wageningen zou zijn gemuteerd. De gemeenschap van Corantijn vraagt zich af waarom de rotte appels waarover minister Santokhi steeds praat, niet uit het korps worden geknikkerd. Of wordt hen op deze manier de hand boven het hoofd gehouden door hoge politiefunctionarissen in het district?

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics