Nickerie.Net, donderdag 28 mei 2009


De bittere strijd om de zoetstof aspartaam
25/05/2009

Al in de 70'er jaren is er een ware oorlog in vooral de Verenigde Staten van Amerika uitgebroken tussen de voor en tegenstanders van de synthetische zoetstof nutrasweet ofwel aspartaam. Deze oorlog is nu zodanig uitgebreid op internet dat ook Surinamers gemailed worden over de al dan niet negatieve effecten van aspartaam. Voeding en en gezondheid gaat in deze editie wat dieper in op de materie.

Nutrasweet, danwel Aspartaam
De technische naam voor Nutrasweet is Aspartaam, maar deze zoetstof staat ook bekend als Equal, Spoonful, Equal-Measure en E-951. In 1965 is het bij toeval ontdekt door de chemist James Schalatter; chemist van de G.D. Searle Company. Hij ontdekte de zoetstof toen hij zijn vingers likte welke bevuild werd met aspartaam (7). In 1981 werd het door de Food and Drugs Association (FDA) van de Verenigde Staten van Amerika toegestaan om het in droge produkten toe te voegen, in 1983 mocht het in gecarboneerde dranken (8) en in 1996 in alle levensmiddelen (9).

Veroorzaakt Nutrasweet tumoren?

De vraag omtrent een verband tussen aspartaam en hersentumoren ontstond al in de 70'er jaren toen de FDA eraan begon te denken dit additief in voeding toe te staan. De Public Board of Inquiry (PBOI) gaf in 1980 aan dat het onderzoek van G.D. Searle Laboratories aantoonde dat aspartaam geen hersen tumoren veroorzaakte bij ratten, maar men was wel van mening dat er niet voldoende onderzoek was verricht om de bewering te ondersteunen. De PBOI was daarom geen voorstander dat aspartaam toegestaan werd als voedseladditief.

- In 1981 werd door de FDA in de persoon van de Commissioner Arthur Hull Hayes  aspartaam als voedseladditief toegestaan. In zijn discussie gaf hij aan dat additionele wetenschappelijke data afkomstig uit Japan zijn beslissing ondersteunen. G.D. Searle schreef Hayes later een brief dat Japanese aspartaam beschreef als te zijn  "niet gekwalificeerde goedkeuring".

 De strijd kreeg een extra dimensie toen rond 1996 een artikel in het medisch journaal werd gepubliceerd, waarin de vraag werd gesteld als de toename van hersentumoren in de VS niet het gevolg is van het gebruik van aspartaam. Analyses van de Nationaal Cancer Institute ondersteunen deze bewering echter niet. Data van het SEER program (Surveillance Epidemiology, and End Results Program) toonden namelijk aan dat al sinds 1973 (dus vůůr de ingebruik name van aspartaam) er sprake was van een toename van hersentumoren in de VS. In de jaren 1991 - 1993 was bovendien er een afname te constateren.

De binding van asparitinezuur en fenyalanine vormt aspartaam.

- Volgens de American Breast Cancer Prevention Program, stierf in 1971, 1 op de 14 Amerikaanse vrouwen aan borstkanker, in 1997 was het 1 op de 8 vrouwen. Met het gebruik van aspartaam nam borstkanker ook toe. Volgens de American Cancer Society, was er tussen 1940 - 1982 een stationaire verhouding van ongeveer 1 procent per  jaar, maar tussen 1982 - 1987 was er een toename tot 4 procent jaarlijks. Tussen 1983 -  1988 werd het gebruik van nutrasweet verviervoudigd (9).
- Op 18 november 1996 gaf de FDA een statement waarin zij aangaf op haar standpunt te blijven omtrent de veiligheid van aspartaam, maar dat zij meteen in actie zal komen als wetenschappelijke bewijzen kunnen aantonen dat aspartaam daadwerkelijk schadelijk is (5). De oorlog tussen de voor- en tegenstanders van NutraSweet was toen goed ontketend.

De voorstanders
Er zijn vele wetenschappers en instituten die het niet eens zijn met deze critiek en zelfs het gebruik van Nutra Sweet stimuleren.
- De American Diabetes Association (ADA) gaf  op 9 februari 1999 een statement,waarin zij aangaf dat zij de aanbevelingen van de FDA opvolgt die aangeeft dat er  geen wetenschappelijke bewijzen zijn als zou aspartaam gerelateerd worden aan gezondheidsproblemen voor personen met diabetes (1). De ADA is bovendien van  mening dat de ADI-waarde (acceptabele dagelijkse inname) gesteld door de FDA  100 malen lager is, dus de kans op het overschreden van dit limiet is er niet. Men is ook van mening dat aspartaam voedsel beter doet smaken en geen calorieŽn levert aan de voeding en bovendien de bloeddruk niet verhoogt (1).

- Ook de Multiple Scelerosis Foudation gaf op 12 januari 1999 een statement (12): Er zijn van 1966 - 1998 niet minder dan 377 eervolle vermeldingen omtrent nutrasweet in de wereld van medische literatuur (in alle talen). Er is geen informatie omtrent schadelijke effecten van aspartaam op onder anderen  Mutliple Sclerose (MS) en fibromyalgie.
Er zijn geen bewijzen dat aspartaam op welke wijze dan ook MS stimuleert immiteert danwel verslechterd. Er zijn geen bewijzen omtrent een "aspartaam ziekte".
Verscheidene studies gepubliceerd in journalen hebben geen negatieve effecten van aspartaam kunnen aantonen op gewichtstoename, lichaamstemperatuur, cognitieve- gedrags-, neuropsychiatrische-, neurophysiologische functies, hersen, maagdarmkanaal, lever, hormonen danwel enzymen, hersentumoren, kanker, geboorte defecten (ratten en mensen), de ziekte van Parkinson, allergische reacties, bloeddruk, koolhydraten en vet metabolisme enz.
Andere grote organisaties in de VS die aspartaam ook als veilig beschouwen zijn:de  American Dietic Association en de Council on Scientific Affairs of the American Medical Association (11).

Methanol kan makkelijk uit aspartaam gemaakt worden.

Aspartinezuur en methanol
Aspartine zuur: Tijdens een onderzoek in 1987 namen personen aspartaamcapcules in, met een concentratie die voorkomt  in 12 liters dieet softdranken. Het aspartine zuur in het bloed werd niet verhoogd. De bloeddruk werd wel tweemaal hoger als aspartaam concentraties werd toegenomen die aanwezig zijn in 24 liters dieet dranken. Een andere studie toonde ook aan dat aspartine zuur niet toenam in het bloed als een hoge dosis lange tijd werd gebruikt. Dit bleek uit het onderzoek van 108 gezonde volwassenen, die in twee groepen werden verdeeld. Elke dag (6 maandenlang) gaf men 54 personen aspartaamcapsules gegeven waarin een concentratie was die voor komt in 10 liters dieet frisdrank. De andere helft (de controle groep) kreeg capsules waarin geen aspartaam zat. Er was geen verschil te zien tussen beide groepen (6).

Methanol: Volgens de Nutrasweet Property Holdings (NPH) wordt methanol ook geproduceerd wanneer verscheidene fruit, groenten en sappen verteerd worden. Methanol is een deel van het dieet en kan makkelijk gemetaboliseerd worden. Zo produceert een cup tomatenjuice 6 maal meer methanol dan een cup dieetfrisdrank (11). Grote hoeveelheden methanol kunnen blindheid veroorzaken, maar men zou 240 - 600 liters dieet frisdranken moeten nuttigen eer de giftige grens overschreden wordt (4).
Een veiligheidsrapport uit 2007 geeft aan dat aspartaam veilig is om als zoetstof te worden gebruikt, mits rekening met de concentraties wordt gehouden  (7).

De tegenstanders
Volgens Mark D. Gold, 1995, is aspartaam de meest gevaarlijk substantie die in voeding gebruikt wordt. 75 procent van alle klachten in de VS die bij de FDA zijn gedeponeerd zijn aspartaam gerelateerd. Volgens een rapportage van de Department of Health and Human Services, die in februari 1994 gepubliceerd werd, leiden vele van deze reacties tot zelfs de dood. In het boek getiteld "Prescription for Nutrional Healing" welke door James en Phyllis Balch geschreven is, wordt aspartaam gecategoriseerd als "Chemisch vergif".
Aspartaam bestaat voor 40 procent uit aspartinezuur, 50 procent uit fenylalanine en 10 procent uit methanol.

 

Dr. Russel L.Blaylock een professor in de Neuro-chirurg verbonden aan de Medical University van Mississippi (VS) maakt gebruik van bijna 500 wetenschappelijke referenties om de nadelige gevolgen van aspartinezuur aan te tonen. Enkele nadelige gevolgen zijn: multiple sclerose, geheugenverlies, hormonale problemen, gehoorverlies, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, dementie, hersenbeschadiging enz.
In 1971 was zelfs al aangetoond dat aspartinezuur gaten veroorzaakt in de hersenen van muizen. Aspartinezuur veroorzaakt verder; de dood van ongeboren kinderen, hersenkanker en emotionele stoornissen (8).
Phenylalanine is een aminozuur, waarvan ieder mens een beetje nodig heeft voor de opbouw van zijn eiwitten. Gezonde mensen beschikken over een enzym dat het overtollige phenylalanine afbreekt. Zou het gehalte van phenylalanine te hoog worden dan bestaat de kans dat de zenuwcellen en vooral die in de hersenen worden aangetast. Er bestaat een kleine groep mensen, ongeveer 1 op de 15.000, die dit enzym niet hebben. Deze zogenaamde PhenylketonuriepatiŽnten (PKU-patiŽnten) mogen slechts beperkte hoeveelheid phenylalanine in hun dieet hebben.
Inname van aspartaam vooral samen met de koolhydraten kunnen leiden tot een toename van phenylalanine in de hersenen zelfs bij personen die geen PKU-patiŽnten zijn. Een overmaat in de hersenen vermindert het gehalte aan seratonine wat tot gevolg heeft emotionele verwarring en depressie.
Volgens Blaylock, is phenylalanine vooral gevaarlijk voor kleuters, zwangere vrouwen, oudjes, mensen met chronische gezondheidsproblemen en de foetus van zwangere vrouwen. Ook vrouwen in hun vruchtbare periode en personen met gemoedsstoornissen moeten het vermijden (8).
De ADI-waarde van methanol is slechts 7,8mg/dag. …ťn liter dieet frisdrank  bevat 56 mg methanol. Zware gebruikers van aspartaam bevattende produkten consumeren dagelijks 250 mg aan methanol. 32 maal boven het EPA limiet (8).
- Een ander recent studie toonde aan dat het voeden van dieren met aspartaam een accumulatie van formaldehyde (een giftige stof) in de dierlijke cellen plaatsvindt, waarbij de cel en het DNA aangetast wordt. Blaylock is zelfs van mening dat degenen die doorgaan met het nuttigen van nutrasweet met zelfmoord ideeŽn rondlopen.

 Volgens Blaylock is Nutrasweet vooral gevaarlijk voor ongeboren- en kleine kinderen. Op 4-jarige leeftijd zijn de hersenen van een kind namelijk voor slechts 80 procent gevormd, op 8-jarige leeftijd voor 90 procent en op de leeftijd van 16 jaar is deze volledig aangelegd, hoewel er nog veranderingen plaatsvinden. Excitotoxinen, zoals aspartaam er ťťn van is, hebben een vernietigend effect op de vorming van de hersenen, misvorming is een gevolg. Experimenteel is verder aangetoond dat  kinderen viermaal gevoeliger zijn dan volwassenen. Ook is experimenteel aangetoond dat de proefdieren, zoals katten, honden, kippen, varkens en ratten minder gevoelig zijn dan mensen. In feite is de mens vijfmaal gevoeliger dan ratten en 20 maal meer dan non menselijke primaten (6 ).
In 2007 heeft de Indonesisch overheid aspartaam  verboden (7).

In welke produkten komt Nutrasweet voor?
Wie nu gelijk heeft moet voor de Surinaamse consument niet uit maken. Een feit is dat aspartaam danwel nutrasweet een  dubieus verleden heeft, vandaar dat de Surinaamse consument geadviseerd wordt deze synthetische zoetstof te vermijden. Voor 1965 was deze zoetstof niet bekend en toen leefden wij er zonder.
 De vraag is nu in welke voedingsstoffen aspartaam voorkomt. Aspartaam komt voor in: frisdranken, medicijnen (meestal geregistreerd als "inactive ingredients"), vitamine- en kruidensupplementen, yoghurt, instant breakfast, snoep, breath mint, graanprodukten, suikervrije kauwgum, cocoa mixes, koffiedranken, gelatine desserts, bevroren desserts, juice dranken, laxerende middelen, melkdranken, shake mixes, suikerklontjes, theedranken, instant thee en koffie, topping mixes, wijn koelers enz. (2).
- Voornamelijk het nuttigen van dieetfrisdranken levert een potentieel gevaar op. Het innemen van een overmaat aan synthetische zoetstoffen kan namelijk makkelijk geschieden bij dranken dan een vaste levensmiddel, bijvoorbeeld snoep of kauwgum. Iemand kan  namelijk makkelijk dagelijks een jaar lang 2 liter van die drank innemen, maar het is ondenkbaar dat hij/zij hetzelfde kan doen met 2 kg snoep of kauwgum per dag.
Mogelijk een nog groter gevaar zijn de bakprodukten, die tijdens de bereiding bij hoge temperatuur worden verhit. Nutrasweet breekt namelijk af (10) in een giftige cocktail van methanol, formaldehyde en DKP (6) en in kankerverwekkende stoffen. Sommige mensen vertonen meteen reacties, terwijl bij anderen het jaren duurt, voordat o.a. gewrichtspijnen optreden (10).

Alternatieve zoetstoffen.
Een ander vraag die nu gesteld zal worden is: Welk zoetstof mag dan wel genuttigd worden. Let wel verscheidene wetenschappers waarschuwen ervoor niet de ene synthetische zoetstof te verruilen voor de ander. Gebruik liever natuurlijke zoetstoffen (zie tabel 1).

Referenties

1. ADA, 1999. American Diabetes Association Statement Regarding aspartame
 (brandname NutraSweet). www.diabetes.org/ada/aspartame.asp.
2.  Anon. Healthier Sweetner and stevia resources. www.holistic
    med.com/sweet/#guide
3. Blaylock R.L., Not just another scare: Toxin additives in your food and drink
4. FDA. 1996. FDA statement on aspartame. http://vm.cfsan.fda.govl~/rd/tpaspart.html
 Leon A.S et al., 1989. "Safety of long term large doses of aspartame." Archives of
 internal medicine, 149, 2318.
5. Gold M.D.,1995. The bitter truth about artificial sweeteners. ww.nexusmagazine.com/ aspartame.html
6.  Guilford C. Artificial sweetener, aspartame (equal, nutrasweet) linked to breast cancer and gulf war syndrome. www.aspartamekills.com/mpvalley/indek.htm
7. Magnuson BA, Burdock GA, Doull J, et al. (2007). "Aspartame: a safety evaluation based on current use levels, regulations, and toxicological and epidemiological studies". Crit. Rev. Toxicol. 37 (8): 629-727. doi:10.1080/10408440701516184. PMID 17828671. Citing: Mazur, R.H. (1984). Discovery of aspartame. In Aspartame: Physiology and Biochemistry (L. D. Stegink and L. J. Filer Jr., Eds.). Marcel Dekker, New York, pp. 3-9.
8. MSF, 2001. The inappropriate and unsubstantiated alarm over aspartame. www.msfacts.org/ aspartame.htm
9. NutraSweet Property Holdings, 2000. Adozen straight answers about Aspartame
safety. www.aspartamefacts.com/
10. Rietz D., 1998. The dangerous of Aspartame. www.projecta.com/sentietimes/july98articles/rietz.htm
11. Schouten H., 1996. Zoet of zoet. Mens en Wetenschap juli 1996 p. 334 -337.
12. Stegink L.D., 1987. The aspartame story: a model for the clinical testing of a food
 additive." American journal of clinical nutrition, 46, 204, 1987.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics