Nickerie.Net, maandag 01 juni 2009


Wereld Antitabaksdag in gemeenschapscentrum Margarethenburg te Nickerie
Geplaatst: 30/05/2009

Nickerie - De WHO heeft uit bezorgdheid, in 1989 de 31ste mei uitgeroepen tot Wereld Antitabaksdag. Dit spruit voort uit het feit dat miljoenen mensen jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak. Zo sterven jaarlijks ook heel wat mensen in Suriname aan de gevolgen van roken. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het inhaleren van rook meer dan 40 giftige tot zeer giftige stoffen vrij komen, waaronder het verslavende nicotine, het giftige koolmonoxide en teer.

 Het roken van sigaretten verhoogt de kans op heel wat ziekten en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, kanker en parodontitis.
Het Bureau Alcohol en Drugs Regio West heeft voor dit jaar wederom wat activiteiten in voorbereiding die uitgevoerd zullen worden op 30 mei. Henna Mawo van BAD zegt dat deze activiteiten in samenwerking met de partners van de WIN-groep en het Nickerie Aids Team worden georganiseerd. Aangegeven is dat dit jaar gekozen is om jongeren van de buurt Margarethenburg, nauw te betrekken bij de voorbereiding en herdenking van Wereld Antitabaksdag.

Middels activiteiten zoals rap, gedichtenvoordracht en toneelopvoering zullen jongeren aan jongeren uitbeelden wat deze dag allemaal inhoudt en wat de gevolgen zijn van roken. Mawo zegt dat er in het gemeenschapscentrum van Margarethenburg een speciale informatiestand zal worden opgezet, waar mensen gedetailleerd informatie kunnen inwinnen met betrekking tot tabaksgebruik. Het thema voor dit jaar luidt “Tobacco Health Warning”. Met deze dag wordt wereldwijd aandacht besteed aan Wereld Antitabaksdag, om mensen bewust van te maken van de schadelijke gevolgen van tabak. De activiteiten starten tegen vijf uur in de middag.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

31-05-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics