Nickerie.Net, donderdag 04 juni 2009


OW-MCP organiseerde GIS-training in samenwerking met WWF

Nickerie - Van 10 tot en met 16 mei 2009 werd door OW-MCP in samenwerking met WWF een GIS training georganiseerd in Paramaribo. Hierin hebben afgevaardigden van o.a. OWMCP, de ministeries van LVV, Regionale Ontwikkelingen, Openbare Werken, het Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum (Adron) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) geparticipeerd.

De maatcursus "ArcGIS Arcview Desktop GIS 9.X" is opgezet om middels een aangepaste trainingsprogramma diverse aspecten van het GIS-programma aan te leren waarbij de nadruk wordt gelegd op het specifiek werkgebied van de klant. Hierin wordt de cursist in de vorm van theoretisch onderricht, gecombineerd met praktische oefeningen, de ArcView functionaliteit aangeleerd. Diverse aspecten waaronder kaartopmaak, visualisatie, ruimtelijke analyse, eenvoudige en meer complexe bevragingen, koppeling met externe databronnen, rapportering en kaartproductie e.d. worden behandeld. De opgedane kennis wordt getoetst middels een eindopdracht welke gezamenlijk door de cursisten wordt uitgevoerd.

Deelnemers GIS-training
De uiteindelijke bedoeling van deze training en de aanschaf van de GIS software is dat OWMCP een databank zal opzetten waarin relevante informatie voor de verdere uitbouw van de organisatie wordt verwerkt.

De participatie van andere stakeholders binnen het proces van het ontwikkelen van een goed waterbeheersingsstructuur in het district wordt van eminent belang geacht. Hiervoor zijn daarom reeds de nodige aanzetten gegeven door afgevaardigden van genoemde ministeries en instanties te laten meedoen in de trainingen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / OW MCP

04-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics