Nickerie.Net, dinsdag 09 juni 2009


DNA lid Jairam: ĎBetaling padieproducenten moet per cheque gebeurení   

Geplaatst: 09/06/2009

Nickerie -  Het is volgens het DNA-lid Soedeschand Jairam van eminent belang dat boeren snel over hun geld beschikken om deze dan weer aan te wenden voor padieproductie. Jairam zegt dat hij geen voorstaander van is dat geld van de boeren op hun rekening bij de diverse financiŽle instellingen waar zij bankieren, wordt gestort. Gelet op de situatie waarin de boeren verkeren, is het volgens Jairam veel beter om hen per cheque uit te betalen. De parlementariŽr wist ook kwijt dat de regering vermoedelijk wenst dat de landbouwers het geld elders zullen gebruiken dan waarvoor het geld aangewend moet worden. Jairam zegt dat de boeren hard genoeg werken en dat zij dankzij de goede economische eensgezindheid laten blijken dat hoe moeizaam het ook gaat, de landbouwsector toch nog is blijven voortbestaan.

Boeren weten best wel om te gaan met financiŽn, zegt de parlementariŽr.
Over de wijze waarop gewerkt wordt naar de uitbetaling van de boeren stelt Jairam dat zaken heel snel en efficiŽnt kunnen worden afgewikkeld. Jairam vindt dat de overheid wel over die gave beschikt om in versneld tempo te werken. Terwijl het proces gaande is, gaat de inzaaiperiode verder en boeren blijven nog kosten maken. Uit het veld heeft DBS informatie dat heel wat boeren in afwachting van de uitbetaling, steeds op rekening blijven werken met de hoop dat zij op zeer korte termijn worden uitbetaald, om vervolgens deze schulden te vereffenen. Ook hebben tal van hen nog oude lopende schulden bij zowel banken als andere schuldeisers. De kans blijft groot en riskant dat een groep zeker haar schulden niet volledig zal kunnen aflossen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics