Nickerie.Net, dinsdag 09 juni 2009


Harrinanan Oemraw: ‘Boeren Middenstand en Wageningen in problemen’   

Geplaatst: 09/06/2009

Nickerie -  Harrinanan Oemraw van de Surinaamse Padieboeren Associatie heeft in een onderhoud over de situatie in de landbouwsector aangegeven dat de boeren te Middenstandspolder en Wageningen in problemen verkeren. Op 23 maart 2009 is volgens Oemraw aangegeven dat er werknemers voor het pompgemaal Wageningen in dienst zijn genomen. Gebleken is nu dat een deel van de losse arbeiders nog steeds geen salaris heeft ontvangen. Oemraw voegt hieraan toe dat de boeren van zowel Middenstand als Wageningen sterk afhankelijk zijn van het pompgemaal. Het gaat om bijkans 5000 hectare aan areaal waar irrigatiewater nodig is.

De boeren hebben de droge grondbewerking al in orde gemaakt en moeten de inzaai doen waar het kostbare water voor nodig is. Zonder water zullen de boeren genoodzaakt zijn om weer te ploegen wat extra kosten met zich mee zal brengen, meent Oemraw. Ook het zaaizaad waarover de boeren beschikt, zal in kiemkracht afnemen door de te lange opslag. Hierdoor zullen boeren genoodzaakt zijn om nog meer te gebruiken om het gewenste resultaat te kunnen bewerkstelligen.

De SPBA en de PVCM doen een dringend beroep op de overheid om gelijk in te grijpen en de pompen te starten, maar dat eerst de arbeidsproblemen moeten worden opgelost. "De mannen moeten eerst uitbetaald worden", zegt de SPBA zegsman. Hij continueerde verder door te zeggen dat de pompen op z'n vroegst maandag opgestart moeten worden. Oemraw heeft aangegeven dat de boeren de afgelopen week, reeds het LVV kantoor te Wageningen hebben bestormd en dat door bemiddeling van de SPBA, het kantoor weer is vrijgegeven.

Het is volgens de SPBA aangeraden dat bepaalde zaken rechtstreeks komen te vallen onder LVV, waardoor lange procedures worden omzeild en men snellere beslissingen kan nemen. De weg van en naar de minister is veel te langdradig zegt Oemraw geďrriteerd. Boeren worden gedupeerd en raken ook nog gefrustreerd over de wijze waarop vanuit de leiding van de SPBA wordt gehandeld. Zij vinden de werkwijze veels te traag, doelende op de LVV Regio West Coördinator. Oemraw zegt dat de boeren zich afvragen of deze man moedwillig traag is, vanwege andere belangen, en hierdoor steeds moeilijk bereikbaar is. Volgens de SPBA kunnen zelf de ressorten niet eens goed beheerd worden.

Als gevolg van de problemen die nu de kop opsteken, zal de kostprijs van een baal padie hoger komen te liggen. Met de vertraging van de inzaai is het ook niet uitgesloten dat gelet op de weersomstandigheden andere ziektes de kop op kunnen steken en door de regens zullen de kleiwegen in slechte conditie komen te verkeren, aldus Harrinanan Oemraw.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

09-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics