Nickerie.Net, woensdag 10 juni 2009


Birdwatchers spotten 2000 vogelnesten in broedkolonie reigers   

Geplaatst: 10/06/2009

Nickerie -  Vogels spotten in de vrije natuur is een nieuwe rage die zich aan het ontwikkelen is in het district Nickerie. Afgelopen dagen zijn birdwatchers, die zich verenigd hebben in de Suriname Birdwatching Association, hard aan het werk geweest om de reigersbroedkolonie, die zich al geruime tijd ophoudt te Zeedijk, in kaart te brengen. Om dit karwei te doen, hebben de birdwatchers ondersteuning gehad van personeel van Natuurbeheer afdeling Nickerie. Soerindo Amatroesijat gaf mee dat voor de tel-efficiëntie in het gebied het nodig was om twee telgroepen te maken die met de nodige instructies het veld in zijn gestuurd om data te verzamelen.

Een net uit het ei gekropen reigerkuiken in één van de nesten in de broedkolonie achter het Nickerie Airport te Zeedijk, Nickerie. LBB wil dat het gebied een beschermde status krijgt. Speciaal hiervoor is recent een inventarisatie gemaakt van de verschillende vogels die er voorkomen (Fotografie Danny Jibodh).-.

Bhoelan Karamatali, lid van de associatie, deelde DBS mede dat birdwatching veel perspectieven biedt en dat zij als associatie zeker erop zullen inspelen dat Nickerie kan uitgroeien tot een plaats waar toeristen kunnen genieten van de vogels. Amatroesijat heeft verder aangehaald dat zij, gelet op de toegepaste technieken, zo min mogelijk de beesten hebben verstoord.

De birdwatchers moesten zo veel als mogelijk geruisloos de nesten benaderen en de tellingen doen. Bij het tellen werden de nesten met inhoud bekeken. Zo hebben de nesten eieren die nog uitgebroed moeten worden, alsook jongen die variëren in leeftijd. Het komt volgens Amatroesijat niet zo vaak voor dat een broedkolonie van reigers en andersoortige vogels zich zo dichtbij bevindt. “Zoiets moeten wij koesteren en beschermen”, zei hij. In totaal heeft de groep circa 2.300 vogelnesten kunnen tellen. De nesten waarvan er tientallen op een boom voorkomen, zijn gemaakt in parwa-bomen, waar de bodemgesteldheid nogal drassig is en er ook nog watervlaktes in voorkomen. Het uitgekamde gebied waar de vogels zich bevinden, heeft een geschatte grootte van ongeveer 10 hectare.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics