Nickerie.Net, woensdag 10 juni 2009


Rijstboeren beperken padie-inzaai

Beta Debidien, 10/06/2009

NIEUW NICKERIE - Rijstboeren in Nickerie beperken hun inzaai. De noodzaak tot deze maatregel is het gebrek aan financiŽle middelen. Het zijn vooral de kleine boeren die het geld niet kunnen opbrengen om de enorme investeringen te plegen. Hoewel het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) sedert 18 mei jongstleden de hoofdinlaten heeft opengesteld in de diverse rijstpolders, durven deze boeren niet het irrigatiewater in te laten op hun arealen. "Wij wachten nog steeds op de subsidie die de overheid heeft beloofd vůůr eind juni uit te keren aan ons", zegt Gangaram Gangapersad, landbouwer in de Groot Henarpolder.

Boeren bezig met de inzaai van een rijstareaal. Kleine boeren wachten nog steeds op de beloofde subsidie van de overheid.-. dWTfoto / Beta Debidien

Het afgelopen seizoen had hij 24 hectare ingezaaid, maar hij is nu niet instaat hetzelfde areaal in te zaaien. "Ik heb geen winst gemaakt, omdat de oogst tegenviel en de opkoopprijs ook ver beneden de kostprijs was. Ik heb ook mijn investering niet terug verdiend", klaagt Gangapersad. Indien de beloofde subsidie tijdig wordt uitgekeerd, lukt het hem nog net in de komende weken de helft van zijn areaal in te zaaien.

Met de opbrengsten zal hij slechts zijn gezin kunnen onderhouden. Aan de andere kant is Jagnanan Ganpat, coŲrdinator van het ministerie van LVV regio West zeer optimistisch wat de inzaai betreft. Gezien het aantal hectare dat droog is bewerkt door de boeren, verwacht hij een lichte toename van de inzaai dit voorjaarsseizoen. Volgens hem hebben de boeren meer dan 27.000 hectare droog bewerkt, ongeveer 1.500 hectare meer dan het afgelopen seizoen.

Enkele grote rijstbedrijven alsook kapitaalkrachtige kleine boeren hebben reeds een groot aantal hectaren ingezaaid. LVV heeft gezorgd voor een goede infrastructuur, zodat de boeren over voldoende water beschikken en het ook tijdig kunnen afvoeren. Ganpat zegt dat de boeren alle ruimte hebben, omdat tot medio juli de periode gunstig is om in te zaaien.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics