Nickerie.Net, donderdag 11 juni 2009


Minimum leeftijd sexuele handeling onduidelijk in de wet   

Geplaatst: 11/06/2009

Paramaribo - Het is juridisch niet duidelijk wat de minimumleeftijd in Suriname is om sex te hebben of te mogen bedrijven. In het Wetboek van Strafrecht en het burgerlijk recht worden steeds verschillende leeftijden genoemd. De jongste leeftijd is 12 jaar, terwijl verschillende wetten tot 21 jaar als minimumleeftijd aangeven. Dat kwam tijdens het betoog van parlementariër Jiwan Sital naar buiten afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De jongste leeftijd voor een meisje om sex te hebben is volgens Sital wettelijk gesteld op 12 jaar. Hij concludeert dit omdat in artikel 298 van het Wetboek van Strafrecht, pas na een klacht de dader kan worden vervolgd. Zonder een ingediende klacht is er niets aan de hand. De dader kan dus vrijelijk met een 12-jarig meisje seksen.

De leeftijden worden verwarrender. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een 15-jarig meisje met een jongen, die al 17 jaar oud is, mag trouwen. Sital stelt vast dat uit deze wet kinderen uit deze leeftijdscategorie elkaar sexueel mogen bevredigen.

In de artikelen 300, 303, 303a en 303b staat dat iemand die een persoon jonger dan 18 jaar beweegt ontuchtige handelingen te plegen, gestraft wordt. Hier blijkt volgens het DNA-lid dat de wetgever de minimumleeftijd om de liefde te bedrijven op 18 jaar stelt. Blijkbaar duikt volgens Sital deze leeftijdsgrens op omdat volgens het Kinderrechtenverdrag kinderen beneden 18 jaar moeten worden beschermd.

De verwarring houdt aan, want in artikel 382 van het Burgerlijk Wetboek staat dat ‘minderjarigen’ burgers zijn die nog geen 21 jaar zijn. In artikel 304 van het concept Wetboek van Strafrecht is opgenomen dat de persoon die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, pleegkind, aan zijn zorg toevertrouwd kind, ondergeschikte of minderjarige werknemers, wordt gestraft. Sital vraagt zich af of hier, 21 jaar de minimumleeftijd is om de lakens te delen.

Minister Chandrikapersad Santokhi zegt dat uiteindelijk de inzichten van De Nationale Assemblee (DNA) doorslaggevend zijn. De Justitie-bewindsman geeft toe dat er verschillende leeftijden in de wet worden gehanteerd. Maar, dat komt doordat de wetgever rekening heeft gehouden met multiculturele groepen in ons land. In het concept is hiermee terdege rekening gehouden. De huwbare leeftijd en tegelijkertijd de leeftijd om geslachtsverkeer te hebben, zullen eens op 18 jaar komen. Uiteindelijk bepaalt de evolutie tot op welke leeftijd wij onze kinderen willen beschermen.


Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics