Nickerie.Net, vrijdag 12 juni 2009


Harriette Ramdien over zedenmisdrijven: ‘Medeplichtige moeders even zwaar straffen’   

Geplaatst: 12/06/2009

Nickerie - Even zwaar straffen van medeplichtige moeders als de daders, stelde het VVV-lid Harriette Ramdien gisteren in het parlement voor bij de behandeling van de ontwerpwet wijziging van het Wetboek der Strafrecht in verband met herziening zedenmisdrijven. Middels voorbeelden dichtbij huis trachtte zij aan te geven hoe ernstig deze kwestie anno 2009 in Suriname is. ‘Waarom gaat een man zijn sperma spuiten in de mond van een baby van vijf maanden?’, luidde een van de bizarre vragen van haar, waarop zij graag antwoord zou willen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de dader psychisch niet helemaal in orde is. Maar er zijn daders die behoorlijk in orde zijn en zich toch schuldig maken aan het vergrijpen aan onschuldige kinderen.

In haar betoog haalde Ramdien aan gevallen van incest en zedenmisdrijf van dichtbij meegemaakt te hebben en op grond hiervan te spreken. De rode draad was dat hoewel de moeders op de hoogte zijn van de incidenten met hun kinderen, zij toch ervoor kiezen om hun mond te houden. Zo kent zij een geval waar een stiefvader een van de dochters van het gezin al een tijdje misbruikt. De moeder die door hem wordt afgetakeld, houdt toch haar lippen stijf op elkaar. Zij weigert aangifte te doen. Maar de ontwerpwet schrijft voor dat indien Ramdien in dergelijke situaties het initiatief neemt aangifte te doen, deze zaak nog steeds als een klachtdelict wordt behandeld, omdat zij geen wettelijke vertegenwoordiger is. Zij staat maar aan de zijkant te kijken, legde Ramdien uit. Deze wet staat in schril contrast met de Wet huiselijk geweld, die onlangs is aangenomen, waarbij derden wel naar de politie mogen stappen voor het doen van aangifte.

Ramdien haalde ook tal van gevallen aan waar de moeder op de hoogte is dat haar kind wordt misbruikt, maar het op haar beloop laat. Heel fel reageerde zij als volgt: ‘Zij is een ergere beest. Zij heeft het kind gebaard en laat het nu misbruiken. In bepaalde gevallen laten ze het toe, omdat ze nog steeds van de dader houden. Als bewezen kan worden dat de moeder op de hoogte was van het gebeuren, moet ze even zwaar gestraft worden.’ Hierbij schroomde zij er zelf niet voor de volgende vraag te stellen: ‘Is ze zelf lui om onder die man te gaan liggen?’ De politica gaf vervolgens uitleg over haar taalgebruik en liet duidelijk doorschemeren dat zij de koe stevig bij de horens wil vatten en niemand met zijden handschoenen wil behandelen.

Het wetsonderwerp is van dien aard dat de harde en ernstige realiteit niet verdrongen mag worden. Als leerkracht is Ramdien goed op de hoogte van barbaarse gevallen waarbij kinderen misbruikt zijn door ooms en stiefvaders. Zo kent zij een geval waarbij een jongedame van 13 jaar misbruikt is door een oom. Zij is inmiddels 15 jaar oud. Maar de consequenties zijn zo ernstig van aard dat de dame in de avonduren uit huis wegsluipt ‘op zoek naar mannen voor vertier’. Gesteld wordt dat ‘a kong lob’ a sani’. Die moeder weet zich geen raad en gaat in de avonduren op zoek naar haar dochter.

Ramdien die zeer begaan was met het lot van de slachtoffers van zedenmisdrijven, kon wel uit haar vel springen toen ze het over de daders had. Zoals zij het zelf verwoordt, wordt zij er kostmisselijk van om het huis van een dader te moeten passeren. Indien zij het voor het zeggen zou hebben in het land, zou zij beslist geen gratie toekennen aan de daders. En dat zij, na hun lusten botgevierd te hebben op kinderen door de rechter worden vrijgesproken of slechts gevangenisstraf van enkele jaren krijgen, hier was zij niet over te spreken. Zij vroeg zich af in hoeverre dergelijke daders in staat zijn om normaal te functioneren binnen de maatschappij. ‘Ze vertonen dierlijk gedrag.’

Heel opmerkelijk was tijdens het betoog de tools die Ramdien meegaf aan ouders en verzorgers om hun kinderen op de beste wijze op te voeden. Enkele hiervan zijn: behandel kinderen als je vrienden, zodat zij altijd een openhartig gesprek met je kunnen voeren. Vraag aan je kinderen altijd naar de herkomst van goederen, waaronder mobiele telefoontoestellen, computergames en dergelijke. Laat meisjes niet gekleed gaan in aanstootgevende kleding. En heb altijd een luisterend oor voor je kinderen. De politica pleitte verder ook voor professionele opvang van misbruikte kinderen en vooral de toekenning van kinderbijslag aan minderbedeelde ouders.


Asha Bhagwat

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics