Nickerie.Net, vrijdag 12 juni 2009


Minster Raghoebarsing ontmoet landgenoten in Den Haag   

Geplaatst: 12/06/2009

Paramaribo / Den Haag -  Op maandag 08 juni had minister Stanley Raghoebarsing van LVV een hartelijke ontmoeting met circa 150 landgenoten in het centrum ‘Ons Huis’ te Den Haag. Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer prominenten uit de publieke en de particuliere sector, wetenschappers en artiesten. De minister gaf middels een PowerPoint presentatie inzicht in de structurele verbeteringen van Suriname in de afgelopen 10 jaren en gaf een projectie naar de verkiezingen van volgend jaar. Zo benadrukte hij dat Suriname voor het eerst na de onafhankelijkheid en ondanks de huidige wereldwijde recessie, 9 jaar onafgebroken een stabiele economische groei kent. Bauxiet blijft belangrijk maar de olie-, goud- en toerisme-industrie hebben een forse groei gekend, waardoor de economie meer gediversifieerd is.

De bewindsman, die in 2000-2005 als minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking belangrijk heeft bijgedragen tot de verbetering van de betrekkingen tussen Suriname en Nederland en de basis legde voor een meer volwassen en zakelijke ontwikkelingsrelatie, meldde dat Suriname substantieel minder afhankelijk is geworden van buitenlandse ontwikkelingsfinanciering. Suriname kon de eigen ontwikkeling in 2000 voor slechts 10 tot 20 procent zelf opbrengen, deze bijdrage is in 2009 gegroeid naar 67 procent. Basiszaken zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale zorg, infrastructuur en veiligheid zijn fors hersteld. ‘Het gaat goed, maar wij zijn er nog niet. De bereikte resultaten zijn van het Surinaamse volk en het is de taak van alle bestuurders om die resultaten duurzaam te behouden, ongeacht wie er regeert of zal regeren’, aldus Raghoebarsing.

Voor wat betreft de situatie in de VHP zei de minister dat er recent grote en belangrijke stappen vooruit zijn gezet in het belang van de eenheid. Er is een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven met de intentie om verder te werken aan de versterking van de Partij. ‘Het is jammer dat mijn broer Prim Raghoebarsing dit moment niet meer heeft meegemaakt. Eenheid in de VHP is in het belang van de partij, maar ook in het belang van ons land. Versnippering in de politiek leidt tot versnippering van het beleid en van het bestuur’, benadrukte de minister. Op vragen door de aanwezigen werd uitvoerig ingegaan.
Aan het gemêleerde gezelschap dat aanwezig was, waaronder gemeentelijke bestuurders, ondernemers, wetenschappers, bestuurders van religieuze organisaties, prominente Surinamers en sympathisanten van Surinaamse politieke partijen, zei de minister dat hij weet dat hun hart met Suriname is en hij vroeg hen om hun steun aan de ontwikkeling te blijven geven.

Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. mevrouw Fauzia Lachmon, de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh, de Haagse ereburger Johan Chandoe, professor D. Mahadew, mr. drs. Shekhar Bissesur, OHM-voorzitter Gowricharan, Hindoeraad-voorzitter Amresh Tewari, dr. Waldi Bharos, dr. Ravi Rambharos, dr. Mahesh en vele ondernemers w.o. Chan Missier, Robby Bhoendie, P. Mohanlall en Vijay Sardjoe.
De bekende artiest Raj Mohan, die speciaal ter gelegenheid van de ontmoeting met de minister een liedje had gecomponeerd, bracht het ten gehore en wist hiermee de zaal te ontroeren.

De ondernemer Hemant Lachman die de activiteit mogelijk maakte, zegt dit met veel genoegen te hebben gedaan. Voor de organisatie zorgden verder Iwan Raghoebarsing en de bekende jurist mr. Robby Makka die tevens het avondprogramma leidde.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics