Nickerie.Net, maandag 15 juni 2009


Moenne heengegaan - Weduwe gebelgd over behandeling SEH

Lorenzo Irion en Asha Chaturi, 15/06/2009

Paramaribo - DNA-lid en fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Kenneth Moenne, is heengegaan. In de vroege ochtend van zondag gaf hij de geest. Een teneergeslagen weduwe Shanta Moenne-Malhoe schrijft zijn dood toe aan laksheid van de arts van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, die twee weken terug de weekenddienst heeft gedraaid.

Volgens haar zou haar man zich twee weekenden terug aangemeld hebben voor behandeling aan een urineweginfectie. Voor deze, volgens de weduwe, “zware ontsteking”, zou Moenne slechts antibiotica voorgeschreven hebben gekregen. Hij werd daarna weggestuurd zonder behandeld te zijn. Over de behandeling die zij en haar man de bewuste dag kregen is de weduwe ook niet te spreken.

dWTarchief Kenneth Moenne eerder dit jaar tijdens één van zijn felle interrupties in het parlement. Hij overleed in de vroege ochtend van zondag na een kort ziekbed. De begrafenis vindt vanmiddag plaats.-.

Uit informatie die de echtgenote van derden kreeg, concludeerde zij dat de ontsteking verergerde. Zo erg zelfs dat Moenne een bloedinfectie zou hebben opgelopen. Pas afgelopen week maandag zouden de artsen het nodig hebben gevonden de parlementariėr op te nemen. Maar in die week ging hij zienderogen achteruit, tot hij gisteren de geest gaf. Moenne-Malhoe zegt niet te weten hoe het gezin, dat verder uit een kroost van vier kinderen bestaat, verder moet.

"Als ze op de SEH hadden ingrepen, was ik mijn man nu niet kwijt", zegt ze duidelijk aangeslagen aan de Ware Tijd. Ze blijft erbij dat het niet zover hoefde te komen, omdat zij ervan overtuigd was dat het goed zou komen. De weduwe zegt wel tevreden te zijn over de zorg van de arts en het verplegend personeel in de week na het weekend van de slechte behandeling. Ook over de attentie die Moenne heeft gekregen tijdens zijn ziekte is ze vol lof. "Veel steun heb ik gehad uit alle hoeken, van vrienden en vijanden, van wie ik het niet had verwacht", geeft ze toe. Het is de krant tot gisteravond laat niet gelukt een verantwoordelijke van de SEH te spreken voor een reactie. Fractiegenoot Ricardo Panka kan nog steeds niet geloven dat zijn collega er niet meer is.

Volgens hem heeft Moenne hard gewerkt voor de partij en zich ontpopt tot een ware fractieleider die de ideologie goed vertolkte. "Met zoveel vuur en vlam stelde hij zaken aan de orde die niet goed gingen in het parlement". Panka zegt Moenne ook als zodanig te zullen blijven herinneren. Hij erkent dat diens heengaan een verlies voor de NDP is. Ruth Wijdenbosch (NF/NPS) is ook diep geschokt met het verscheiden van haar collega-parlementariėr. "Een parlementariėr die zijn werk serieus nam. Af en toe stonden we tegenover elkaar, maar we hadden een heel goede band", beschrijft ze de relatie met Moenne. Ze zal zich de felle discussies van hem zeker heugen.

NDP-ondervoorzitter Jules Wijdenbosch ziet het verscheiden van Moenne ook als een groot verlies voor de Surinaams politiek. Ook hij vindt dat zijn collega heel intelligent was in de politiek. “Hij was geen traditionalist maar had zijn eigen filosofie en wist zijn eigen standpunten te verwoorden. Hij was erg scherp en wist problemen op doortastende wijze over te brengen, alhoewel dit niet in dank werd afgenomen. Hij was zeer doordacht en men wist wel waardering op te brengen voor de kwaliteiten van zijn bijdrage.

Collega-parlementariėr Kries Matai hoorde het slechte nieuws in de auto. De afgelopen negen jaren heeft Matai Moenne gekend in De Nationale Assemblee als collega- parlementariėr. Wat ik zo erg vind, is dat ik wist dat hij ziek was geweest, maar ook dat hij herstellende was. “Een moedig mens en voorvechter voor de ontwikkeling. Hij was een strijdmakker", zegt parlementariėr en partijgenoot Rashied Doekhie. Doekhie vindt Moenne een dapper mens, omdat die zijn ziekte op een zeer dappere wijze heeft gedragen. "Ondanks hij ziek was, was hij constant bezig te vechten voor sociaal zwakkeren en de economie van het land", geeft Doekhie aan. Dit goed werk zal volgens hem door anderen overgenomen moeten worden. Moenne is 51 jaar geworden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics