Nickerie.Net, dinsdag 30 juni 2009


‘Oude’ paspoorten vervallen in 2010

Filia Enser, 29/06/2009

Paramaribo - Alle met de hand geschreven paspoorten vervallen op 7 januari 2010. De laatste zijn vijf jaar terug uitgeschreven. Een groot deel vervalt al op 1 juli 2009, zegt Samkoemar Jokhan, hoofd afdeling Paspoorten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Vanaf 5 januari 2005 zijn de Machine Leesbare Paspoorten geïntroduceerd in Suriname. Paspoortaanvragen en -productie worden machinaal afgehandeld. De aanvragen nemen steeds toe. Vanaf 2005 tot en met 2008 zijn er 103.112 Caricom-paspoorten uitgegeven in Suriname. De piekperiode was in 2007, toen er 32.577 reispassen werden uitgegeven. Voor 2009 zijn er al 13.905 paspoorten verstrekt, zegt Jokhan. Buiten de landsgrenzen worden er op consulaten ook paspoortaanvragen gedaan. Op dagbasis worden er 200 reispassen geproduceerd, die ook nog door directeur Samseerali Sheikh Alibaks worden getekend.

dWT foto/ Eric Mahabier CBB-directeur Alibaks tekent en stempelt wekelijks een honderdtal paspoorten. Dagelijks produceert de productieafdeling ruim 200 reispassen.-.

Herel Bodeutsch, medewerker op de afdeling Paspoorten, zegt dat zij dagelijks met verschillende problemen wordt geconfronteerd. Een veel voorkomende is dat burgers kort vóór vertrek een aanvraag doen en de reispas ook direct willen. Dit gaat echter niet, daar er voor iedere aanmaak een geboorteakte nodig is. Alle afdelingen van de burgerlijke stand zijn afhankelijk van de registerkamer. “Elk spoedstuk is een achterstand voor ons”, zegt afdelingshoofd Jokhan. Hij benadrukt dat er tegenwoordig zuinig wordt omgesprongen met de behandeling van zulke stukken.

Uitzonderingen worden gemaakt in geval van ziekte, overlijden, sport- en cultuurdoeleinden. Wel moet het spoedeisend karakter aangetoond kunnen worden. Het afdelingshoofd wijst erop dat men eerst het paspoort moet controleren op de geldigheidsduur en pas daarna een ticket aanschaffen. Een paspoortaanvraag hoort ingediend te worden op het kantoor waar betrokkenen ingeschreven staan. Op het hoofdkantoor is de afdeling Productie ondergebracht waar er paspoorten worden geproduceerd voor 42 bureaus en 15 consulaten. Bij erkenningen is het belangrijk dat erop wordt gelet dat deze wordt verwerkt. Ook mag een minderjarige moeder van 18 jaar niet voor haar baby tekenen, maar een voogd.

Bodeutsch stelt verder voor dat mensen een geboorteakte aanvragen, want als deze niet overeenkomt met de aanvraag, ontstaan er problemen. Sommigen kunnen niet door het CBB worden opgelost, maar door de procureur-generaal of de dienst Rechtszorg. Dit zorgt alleen maar voor oponthoud. CBB-directeur Alibaks zegt dat de paspoortregels zijn vastgelegd in een resolutie. Suriname kent nationale, zaken-, diplomatieke, dienst- en noodpaspoorten. Het noodpaspoort is voor personen die niet voor een nationaal paspoort in aanmerking komen. Recent nog heeft Panama een noodpaspoort opgevraagd voor een Surinaamse staatsburger.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics