Nickerie.Net, vrijdag 03 juli 2009


Canada renoveert hoofdsluis Wageningen

Asha Chaturi, 02/07/2009

Nieuw Nickerie - Canada stelt 40.000 US dollar beschikbaar voor de renovatie van de dertig jaar oude Sanicasluis in Wageningen. De sluis regelt de waterhuishouding van 3.000 hectare landbouw- en 1.000 hectare woongebied.

De Sanicasluis in Wageningen ondergaat na 30 jaren een totale renovatie van 40.000 US dollar. Hierdoor zal de slechte ontwatering van het gebied structureel worden opgelost.-. 

Renovatie van de sluis is een verademing voor de gemeenschap van Wageningen die niet zelden kampt met wateroverlast. "Wij zijn bijzonder blij met deze aanpak. Wij zullen niet meer onder water zijn," zegt Astrid Lackin, bewoner van Wageningen. Ze is ook nauw betrokken met het renovatieproject. De geste van het Canadees Internationaal Ontwikkelingsagentschap, kwam door tussenkomst van het Surinaams Rode Kruis (SRK). Tijdens een bezoek van een SRK-delegatie enkele maanden geleden aan Wageningen, is de plaatselijke gemeenschap gevraagd hoe de organisatie kan helpen hun leefsituatie te verbeteren.

Uiteindelijk werd renovatie van de in ernstig verval verkerende sluis als prioriteit aangegeven. SRK-directeur Tony Nahar zegt dat door het startsein voor de herstelwerkzaamheden een begin is gemaakt met de herleving van Wageningen. "Wij willen Wageningen weerbaar maken tegen rampen," zegt Nahar. SRK heeft er in 2008 al projecten uitgevoerd, waarbij gekeken is naar risico's die met een ramp te maken hebben. Zo is de Sanicasluis tersprake gekomen. Adjunct-districtssecretaris Bradley Emanuelson, die namens het lokaal Nickeriaans bestuur bij de startactiviteiten aanwezig was, is bijzonder ingenomen met de Canadese hulp.

"De Canadase overheid heeft via de ‘Canadian Investment Development Agency’ 20 miljoen US dollar voor de Caribische regio uitgetrokken voor rampenbeheersing”, zegt André Smit, honorair consul van Canada in Suriname. In de komende 10 jaren wil Canada 600 miljoen Canadese dollars besteden in de Caribische regio aan diverse projecten, waarvan rampenbeheersing er een is. Met deze ondersteuning wil Canada bijdragen aan de reductie van gevaren in gebieden waar risico's voor rampen dreigen. Ook Suriname mag aanvragen indienen om in aanmerking te komen voor deze beschikbare fondsen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics