Nickerie.Net, dinsdag 07 juli 2009


Jiwan Sital interpeleert Brug Uitkijk na vier jaar kapot, nooit opgeleverd

Wilfred Leeuwin, 07/07/2009

Paramaribo - Assembleelid Jiwan Sital heeft bij De Nationale Assemblee (DNA) een interpelatievoorstel ingediend. Daarin nodigt hij minister Ganeshkoemar Kandhai van Openbare Werken (OW) uit om het college omstandig te informeren over de onzekerheid die is ontstaan over de voortzetting van de bouw van de brug over de Saramaccarivier bij Uitkijk.

dWTfoto / Anthony Janki -  In 2005 heide president Venetiaan de eerste palen en gaf het startsein voor de bouw van de Sarammaccabrug te Uitkijk voor een bouwperiode van 14 maanden. Bijna vier jaar later is de brug nog niet opgeleverd, vertoont het enorme scheuren en is er verzakking opgetreden.-.

Het assembleelid zegt aan de krant dat nu, 48 maanden nadat het startsein voor de bouw van de oeververbinding is gegeven de werkzaamheden meerdere keren zijn stopgezet. En dat vraagt naar uitleg. "Nu definitief zonder dat er enig vooruitzicht is. Het ongerief voor personen die op de brug zijn aangewezen is groot; zij moeten naast grote omwegen over de weg die ruim anderhalf tot twee uur duurt, extra onkosten maken voor transport.

President Ronald Venetiaan heeft in de eerste week van 2005 door middel van het heien van de eerste palen het startsein gegeven voor de bouw die veertien maanden zou duren. Na de verkiezingen in dat jaar zijn de werkzaamheden voortgezet tot 27 februari 2007. Toen bleek dat de palen die in de rivier moesten staan 22 meter lang moesten zijn in plaats van de tien meter die de architect had begroot. Na een herziening van het contract, dat tot op dat moment was begroot voor een bedrag van US 3,5 miljoen dollar, verklaarde Kandhai op 17 september 2007 dat de brug in december van dat jaar zou worden opgeleverd.

Sital: "Het is verbazend dat ondanks een nieuw contract waar waarschijnlijk een veel hoger bedrag voor is uitgetrokken de werkzaamheden al in oktober van dat jaar werden stopgezet." Die stopzetting had te maken met het plaatsen van geleidingswerken om aanvaringen te voorkomen. Niet lang daarna, in januari 2008 werden er scheuren waargenomen aan de brug, veroorzaakt door grondverzakkingen. Kandhai zei in juli van dat jaar dat de scheuringen te maken hebben met verzakkingen aan de peilers van de brug. "Eigenlijk verklaart de minister dat technisch gezien de brug is afgekeurdĒ, concludeert de parlementariŽr.

Bouwbedrijf Van Kessel is belast met de bouw van de brug. Sital vindt dat de minister in het parlement moet komen uitleggen waarom er zoveel en zolang oponthoud is geweest, wat er nu verder gaat gebeuren en welke garantie kan worden gegeven dat de brug alsnog zal worden afgebouwd of opnieuw zal worden uitbesteed. Hij wil ook worden geÔnformeerd wie verantwoordelijk moet worden gehouden voor de financiŽle schade als gevolg van de miscalculaties en technische berekeningen die zijn gemaakt. Sital zegt ook vernomen te hebben dat Van Kessel schriftelijk de minister heeft laten weten dat er buitenlandse deskundigen worden aangetrokken om te helpen bij het probleem.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

02-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics