Nickerie.Net, dinsdag 07 juli 2009


Mogelijke discriminatie met on- en minvermogen kaarten in Wageningen
Geplaatst: 07/07/2009

Nickerie -  Bewoners van Wageningen voelen zich gediscrimineerd door het departement van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bij de verlenging van hun on- en minvermogen dokterskaart. Een misnoegde bewoner vertelde het volgende aan Dagblad Suriname: ‘Alleen voor mensen die lijken op de partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur, worden de kaarten heel snel verlengd. Hiermee doelend op de Javaanse bevolkingsgroep (red.). Maar aan de mensen die niet lijken op hem, aan ons, wordt voorgehouden dat wij een begroting van de laatste opbrengsten moeten indienen.’ Vooral de rijstboeren worden hier de dupe van. ‘En wij kunnen nergens terecht. We hebben al geen opbrengsten, wat moeten wij dan in hemelsnaam voorleggen?’

De bewoners die niet over een vaste salariëring beschikken, hebben hun dokterskaart dringend nodig, indien hen iets mocht overkomen. ‘En nu zien wij dat er een potje van wordt gemaakt. En dat ‘names and faces’ gelden.’ Ze hopen van harte dat dit zo spoedig mogelijk tot het verleden behoort. Opmerkelijk is dat niet slechts de bewoners van Wageningen klagen. De norm van ‘names and faces’ is gangbaar op vele kantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De posten binnen dit ministerie worden van oudsher bemand door hoofdzakelijk door Surinamers van Javaanse komaf.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

07-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics