Nickerie.Net, vrijdag 10 juli 2009


Inter-Parlementaire Unie concludeert: Ontslag Bouterse terecht

Ivan Cairo, 10/07/2009

Paramaribo - In een brief aan De Nationale Assemblée (DNA) concludeert de Inter-Parlementaire Unie (IPU) dat het parlementariërschap van Desi Bouterse (NDP) in januari dit jaar rechtmatig is beëindigd. De oppositie had deze zaak in april voorgelegd aan de mensenrechtencommissie van de IPU. Een schrale troost is dat de IPU er bij het parlement op aandringt het initiatief wetsontwerp om heldere richtlijnen en procedures vast te stellen, zo snel mogelijk te behandelen. VVV-fractieleider Jules Wijdenbosch heeft het initiatief wetsontwerp ingediend.

De brief is gisteren tijdens de openbare vergadering van het college voorgelezen en later zijn kopieën verstrekt aan de parlementariërs. In de interpretatie van de IPU betekent ‘langdurige afwezigheid uit het parlement’ niets anders dan ‘afwezigheid bij plenaire vergaderingen’. Uit de presentielijst van de openbare DNA-vergadering die aan de IPU beschikbaar zijn gesteld, wordt dan ook geconcludeerd dat Bouterse langer dan vijf maanden, ‘bijkans een heel jaar’ is weggebleven. In de brief aan de assemblée wordt aangegeven, dat Bouterse’s verwijdering uit het college niet onrechtmatig is. Zijn ontslag kan volgens de standaarden van parlementair gebruik, “niet als onrechtmatig worden bestempeld en is derhalve geen schending van zijn recht om de hem in mei 2005 bij de verkiezingen gegeven mandaat uit te voeren”.

Desi Bouterse

Tegenover de Ware Tijd zegt Wijdenbosch dat hij de reactie van de IPU nog grondig moet bestuderen. Hij kan zich wel terugvinden in de aanbeveling om zijn initiatiefvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen. Nadat hij het voorstel op 11 mei deponeerde, stuurde hij in juni een rappelschrijven naar parlementsvoorzitter Paul Somohardjo, maar daarop is nog steeds geen reactie gekomen. Het is noodzakelijk, stelt de politicus, dat duidelijkheid komt of een assembléelid op basis van artikel 68 lid 1 van de Grondwet alleen zijn lidmaatschap kan verliezen. Volgens hem horen bij deze wet uitvoeringsbesluiten over de wijze waarop het parlementschap voortijdig ten einde komt.

Als voorbeeld haalt hij aan hoe het overlijden van een assembleelid wordt vastgesteld. Moet dat aan de hand van een overlijdensakte of wanneer een arts simpelweg de dood vaststelt? Hoe wordt vrijwillige afstand van de positie vastgesteld? “Beoordeel je dat aan de hand van de ontslagbrief van het parlementslid of de reactie van het parlement”, werpt Wijdenbosch op. Ook kunnen zich andere situaties voordoen zoals gekozen volksvertegenwoordigers die afstand doen van die positie, omdat ze in een andere functie worden benoemd. “Je kunt dit niet overlaten aan de vrije interpretatie van wie dan ook.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics