Nickerie.Net, vrijdag 10 juli 2009


LVV-minister over kafverbranding: ‘Ondernemers in Nickerie moeten verantwoordelijkheid nemen’
Geplaatst: 09/07/2009

Nickerie -  De Nickerianen hebben nog steeds last van de kafverbranding in het district. Het probleem is ettelijke malen besproken met regeringsautoriteiten, maar er is nog steeds geen oplossing in zicht. Er is veel beloofd, maar nog niets is ervan terecht gekomen. Zowel het BOG als de brandweer heeft een negatief rapport uitgebracht en het Nimos kan na al die jaren nog steeds niet met een gedegen standpunt komen. Kafverbranding is gevaarlijk voor de gezondheid van de omwonenden; mensen kunnen op lange termijn gezondheidsproblemen krijgen.

De minister van LVV, Kermechand Raghoebarsing, maakt zich ook ernstig zorgen. Hij zei dat de zaak zijn volle aandacht heeft. Al bij het begin van deze kabinetsperiode was de problematiek van kafverbranding op de politieke agenda. De minister zegt dat het in elk geval zo is dat er wet- en regelgeving moet komen. “Iemand moet de knoop doorhakken en zaken op orde stellen; kennelijk is het ondernemerschap aldaar in Nickerie niet in staat om voldoende verantwoordelijkheid aan de dag te leggen om dit probleem op te lossen”, zei de bewindsman. Het probleem van kafverbranding komt niet alleen op het bord van LVV. Het is een kwestie waarbij energie, het milieu en ook de landbouw een rol spelen, dus er zijn meerdere departementen bij betrokken.

De minister zegt dat hij wel actie heeft ondernomen door een terrein ter beschikking te stellen waar het kaf voorlopig gedumpt kon worden, zonder het te verbranden. Maar jammer genoeg is dit nooit geďmplementeerd. Er liggen een paar voorstellen op tafel. Een is om door kafverbranding energie op te wekken, door een particulier en door de EBS. De minister gaf aan dat geen van beide modellen momenteel enig uitzicht biedt dat de kafverbrandingsproblematiek gauw tot het verleden kan gaan behoren. Er moeten regels komen zei de minister, want kennelijk weigeren de ondernemers verantwoordelijkheid te nemen. De bewindsman vraagt zich af waarom alles eerst in wetten geregeld moet worden voordat mensen beseffen dat het kaf niet verbrand moet worden op een wijze zoals dat nu gebeurt.


Satis Baldewsingh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

10-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics