Nickerie.Net, zondag 12 juli 2009


Brandweer Nickerie had handen vol werk in eerste helft 2009
Geplaatst: 11/07/2009

Nickerie -  Volgens statistieken van de brandweer heeft de brandweer al 113 keren moeten uitrukken voor verschillende werkzaamheden in 2009. Gewestelijke brandweercommandant Waldemar Muskiet zegt dat zijn manschappen steeds alert hebben gereageerd en dat zij hun taken naar behoren hebben uitgevoerd. In het jaar 2008 waren er in totaal 13 woningen afgebrand. Voor het eerste half jaar in 2009, staan de statistieken reeds op 9. Dit is voor de brandweer wel aan de hoge kant, zegt Muskiet. Ten aanzien van het aantal vuilnisbranden, zei de GBC dat voor het eerste half jaar dit op 28 staat. Het vorig jaar heeft de brandweer maar liefst 129 vuilnisbranden geregistreerd.

De brandweerfunctionaris zei verder dat er al een wet is geslagen, maar dat de sancties met betrekking tot het verbranden van vuil, nog moeten komen. Dit gedeelte verloopt wel wat traag. Ten aanzien van het aantal autobranden, zei Muskiet dat zij tot zover maar een keer heeft moeten uitrukken. De brandweercommandant benadrukte dat mensen alert en voorzichtig moeten omgaan met vuur en dat ook goed gelet dient te worden op bewegingen van kinderen. Behalve het blussen van branden, houdt de brandweer zich ook bezig met het geven van voorlichting aan de gemeenschap.

Muskiet zegt dat zij een heel druk schema hebben wat betreft voorlichting op de scholen. Het is en blijft een taak van de brandweer om dit te blijven doen, zei Muskiet. Momenteel zijn kaderleden van de brandweer in Nickerie in training. Na de training moeten zij in staat zijn om met het overig personeel verantwoord verder te trekken voor wat betreft de technische als conditionele zaken van het beroep. Na deze training die in Nickerie gestart is, zal het korps ook andere delen van het land aandoen waar er brandkazernes voorkomen, zei hoofdbrandmeester M. Wijngaarde desgevraagd. Er wordt binnen het brandweerkorps steeds gestreefd naar maximale effectiviteit in het kader van de veiligheid. De training krijgt een landelijk karakter, zegt Wijngaarde.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics