Nickerie.Net, maandag 13 juli 2009


In memoriam: pandit Ramdew Raghoebier

13/07/2009

Op zaterdag 4 juli is na een kortstondig ziekbed van ons heengegaan pandit Ramdew Raghoebier. Hij was bij ons allen bekend als een veelzijdig mens. Als priester bij de Arya Samaj vervulde hij zijn taak met grote ernst en plichtsbesef. Verder was hij docent Hindi, toneelschrijver, regisseur en radiopresentator. In 1980 kwam hij in dienst bij het directoraat Cultuur en was er tot aan zijn pensionering, in 1997.

Op de afdeling Cultuurstudies kreeg hij als onderzoeksmedewerker alle ruimte om zich met liefde te wijden aan de intensieve studie van de Surinaamse cultuur, met name de hindostaanse tradionele cultuur. Hij was erg trots op zijn cultuur en heeft zich bijzonder ingezet om deze voor het voetlicht te brengen en anderen ermee te laten kennismaken. Vanwege zijn vele kwaliteiten, zoals zijn functie als pandit en radioman, had Ramdew een uitstekend contact met de gemeenschap, hetgeen zeer van pas kwam bij het uitvoeren van zijn onderzoeksactiviteiten in het veld.

Op de afdeling Cultuurstudies hebben we veel van Ramdew Raghoebier mogen leren. Hij heeft ons, onder meer, kennis laten maken met diverse grote muziekkenners als pandit Ramchander Bansidhar, Jagessar Baktavar, Harry Sewbalak en Autar Ribai, en met de briljante zangeressen Audradjie Ghisai Doobe, Soemintra Roopchand en Manradji Lachman. Hij leerde ons, aan degenen die daar niet mee vertrouwd waren, wat baithak gana is, wat nagara-muziek is, en wat sohars zijn. Verder organiseerde hij via Cultuurstudies workshops gewijd aan hindostaanse muziek waar belangstellenden kennis konden maken met de vele aspecten van de instrumenten.

Door zijn toedoen kwamen wij in contact met de instrumentenbouwers en konden wij een bijzondere collectie hindostaanse muziekinstrumenten voor de afdeling aanschaffen. Onder de naam Auroton ke geet organiseerde hij ook een workshop gewijd aan het doorgeven van zeer traditionele hindostaanse vrouwenliederen, die veel enthousiasme wekte bij de vrouwen en hen aanspoorde om deze liederen niet verloren te laten gaan. Op Cultuurstudies zijn we nu bezig om een boekje over deze liederen samen te stellen.

Onder leiding van Raghoebier is een serie tv-programma’s over hindostaanse muziek gemaakt en wij weten dat hij ook via zijn eigen radioprogramma’s veel aandacht aan de traditionele cultuur besteedde. Hij vond het namelijk erg belangrijk dat vooral de jongeren bewust werden van de mooie en rijke hindostaanse cultuur in ons land. Wij hebben door hem meer kennis en begrip kunnen opdoen over het jaarlijks terugkerend toneelspektakel Ramlila, waar hij voor de opvoering ook regelmatig zijn bijdrage leverde. Hij heeft ons zelfs naar Nickerie gebracht om daar de grote zangers van dat district vast te leggen. Vol trots heeft hij verscheidene van de bovengenoemde artiesten begeleid naar het groot Caribisch festival ‘Carifesta’.

In zijn hoedanigheid als Hindidocent heeft hij aan verschillende nationale en internationale Hindiconferenties deelgenomen. Ook als toneelschrijver heeft hij furore gemaakt: hij was leider van de toneelgroep Kala Mitr, die niet alleen vele toneelstukken van hem heeft opgevoerd, maar ook van andere schijvers als Gurudath Kallasingh en Mahatamsingh. Raghoebier schreef zelfs een toneelstuk over 30 jaar politiek leven van Jagernath Lachmon.

Ramdew Raghoebier is niet meer. Maar zijn nalatenschap is gelukkig nog bewaard gebleven bij de afdeling Cultuurstudies: zijn boekje Sanskriti ki Baten, waarin hij schrijft over Hindu-ceremoniën, over de geschiedenis van het hindostaans toneel en over Ramlila in Suriname. Hij heeft verder een document over de hindostaanse muziekinstrumenten en vele liederen met vertaling. Ook nog de vele geluidsbandjes met muziek en informatie, de foto's en dias. Dit materiaal wordt veel gebruikt door onderzoekers en studenten die Cultuurstudies bezoeken voor informatie.

Pandit Ramdew, je hebt je met hart en ziel gegeven voor je land en een belangrijk aspect van zijn cultuur. Je hebt je hart echt helemaal weggegeven, totdat er niets meer was. Een ding is zeker: in jouw nieuw bestaan krijg je een nieuw hart om je liefde te blijven geven. Namens onze samenleving danken wij jou voor alles wat je voor het land gedaan hebt. Het ga je goed.

Een liefdevolle groet.-. Afdeling Cultuurstudies

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics