Nickerie.Net, donderdag 16 juli 2009


Landbouwer Premchand: ‘Biologisch geteelde gewassen gevraagd in het buitenland’    
Geplaatst: 16/07/2009

Nickerie -  De teelt van biologisch geteelde groentesoorten zoals kouseband, boulanger, peper, mais, oker en antroewa op een areaal aan de Hiraweg te Nickerie, neemt steeds toe. Initiatiefnemer van dit project is de Stichting Sahara. Het doel van dit project waarmee eerder dit jaar van start is gegaan, is om de lokale bevolking te stimuleren om in eigen omgevingen groentesoorten biologisch te telen. Sahara’s voorzitter Bodhkoemar Premchand zegt dat zij zich niet alleen concentreren op lokale aanlevering, maar intussen ook wat proefzendingen hebben verstuurd naar Nederland.

Premchand liet weten dat biologisch geteelde groentesoorten in het buitenland ondanks de ietwat hogere prijs, erg gewild zijn. Voorts zei de Sahara-voorman dat er ook markt voor deze groenten is in de regio. Door slechte verbindingen naar o.a. Caricom kan dit afzetgebied echter nog niet goed aangedaan worden. Premchand zegt te hopen dat het ooit vanuit Nickerie rechtstreeks mogelijk zal zijn om producten af te zetten in andere Caricom-landen vanuit het Nickerie Airport te Zeedijk. Hij voegde eraan toe dat als dit vliegveld een internationale luchthaven wordt, deze een enorme spin-offeffect teweeg zal brengen.

De proefzending naar Nederland bestond uit drie dozen groenten. Wat hier speelt is het feit dat het soms te lang duurt voordat deze aan de man worden gebracht. Dit komt volgens Premchand doordat “inland transport” nog traag verloopt. Premchand zei verder dat onze voorouders dit systeem vroeger al gebruikten. De opbrengst is wel iets minder, omdat er geen ureum wordt gebruikt, maar kippemest. Ook komen er geen chemicaliën aan te pas. Om de gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen wordt een oplossing van niem (bladeren van niemboom) gebruikt.

Bij biologische landbouw in Nickerie, wordt verder gebruikt gemaakt van compost van o.a. padiekaf. Voor het verkrijgen van kippenmest wordt op locatie ook aan pluimvee gedaan. Al deze zaken drukken de kosten aanzienlijk, zegt Premchand verzekerd. De stichting ziet graag dat de gemeenschap een kijkje neemt en zelf ook het initiatief neemt om biologisch en gezonder te produceren. Verder werken zij ernaartoe om steeds meer te gaan professionaliseren. Hiervoor heeft de stichting al gesprekken gevoerd met organisaties in Nederland. Naar verwachting zal tegen begin 2010 een groep deskundigen afreizen naar Nickerie. Zelf ziet Premchand een goede toekomst voor biologische groenteteelt in Nickerie. De stichting is volgens hem bereid om geïnteresseerde personen bij te staan om een start te maken.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics