Nickerie.Net, donderdag 16 juli 2009


'Regeling 3-jarig visum voor oud-Surinamers een lachertje'

16/07/2009

Den Haag - Volgens een bericht van de Ware Tijd kunnen vreemdelingen van Surinaamse origine over de hele wereld vanaf vorige week in aanmerking komen voor een toeristenvisum met een geldigheidsduur van drie jaar. De kosten voor dit meerdere reizen visum bedraagt 165 euro. Er is een golf van kritiek losgebarst over de hogeprijs van dit visum. Er zijn weinig Surinamers die zo frequent naar Suriname gaan - dat ze baat zou hebben met een visum met zo'n hoge prijs. Boze tongen beweren dat dit gewoon een uit de duim gezogen bedrag is en de doelgroep is helemaal niet geraadpleegd over de hoogte van het bedrag. De eerste aanvraag voor dit driejarig visum is gisteren gedaan op het Surinaams Consulaat in Amsterdam door een Surinaamse Nederlander. De regering wil met deze maatregel het 'makkelijker' maken voor vreemdelingen van Surinaamse origine om naar Suriname af te reizen, reageert consul-generaal Lilian Truideman tegenover dWT.

Op de vraag hoe het bedrag van 165 euro opgebouwd is verwijst Truideman naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo die de opdracht voor uitvoering van de maatregel heeft gegeven.Truideman heeft nog geen beeld of deze maatregel voor stormloop op het consulaat zal zorgen. Voormalig vicepresident Jules Ajodhia, die nu in Nederland zit, spreekt van een heel goede stap van de regering. Volgens hem is het een heel lang proces geweest voordat tot uitvoering kon worden overgegaan. Tijdens zijn bezoek vorig jaar aan Nederland gaf president Ronald Venetiaan de verzekering aan Surinaamse Nederlanders dat er spoedig een versoepeling zou komen in het visumbeleid voor deze groep. Critici zien in deze regeling helmaal geen versoepeling, eerder een nieuw product van de Surinaamse regering om meer geld afhandig te maken van de Surinaamse Nederlanders, alsof ze met hun bezoek niet genoeg geld in de Surinaamse economie brengen.  

De voorloper van deze maatregel was het besluit dat 60- plussers van Surinaamse origine gewoon naar Suriname kunnen afreizen en op Zanderij een visum kunnen aanvragen.Ajodhia over de nieuwe maatregel: “De bedoeling is duidelijk; de band tussen Surinamers thuis en Surinamers buiten te verstevigen en die verder positief te bevorderen”. Volgens hem is er in deze sprake van een win-win situatie voor zowel de vreemdeling van Surinaamse origine als voor het land Suriname. Suriname haalt op zijn minst emotionele en economische voordelen uit deze maatregel, zegt Ajodhia. De Surinamers komen naar het vaderland, bezoeken hun families, vrienden en oude herinneringen. Dit verstevigt de band tussen beiden. In economisch opzicht komen ze met de harde valuta’s het land binnen en hun uitgavenpatroon heeft een spin- off effect naar diverse sectoren. Het voordeel voor de vreemdeling van Surinaamse origine is dat hij nu makkelijker dan voorheen Suriname binnen kan.

 'Dit is typisch een voorbeeld van hoe je iemand met een dode mus probeert blij te maken' aldus Charan, die eens in de drie jaar naar Suriname gaat. 'Ik zie niet wat hier makkelijker is geworden', want de voorwaarden zijn hetzelfde gebleven en men moet nog steeds naar de consulaat. Ik had liever een 'online aanvraagsysteem gezien waarbij men een automatische goedkeuring zou krijgen en via een elektronische betaalsysteem de aanvraag zou kunnen afronden. De prijs zou hierdoor ook fors lager kunnen. Slechts in gevallen van bezwaar zou iemand  naar de consulaat moeten.", aldus Charan. Amerika hanteert al zo'n systeem voor een groot groep landen.

“Het is echt een kwestie van zorgvuldigheid en die beslissing moet goed doordacht zijn”, reageert Ajodhia op de vraag als deze nieuwe maatregel een voorloper is op het in de toekomst visumvrij inreizen van vreemdelingen van Surinaamse origine. “Sigaar uit eigen doos, waarbij de Surinaamse regering de meeste sigaren voor zichzelf gehouden heeft”, vindt Mahin Jankie van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN). “Die rechten heb je toch al in de Toescheidingsovereenkomst. Dat verdrag gaat verder dan deze maatregel”. De VSN strijdt al jaren voor het visumvrij afreizen van Surinaamse Nederlanders naar Suriname. Hun argument daartoe vindt basis in de Toescheidingsovereenkomst waarin onder andere is bepaald dat onder dit verdrag vallende Surinaamse Nederlanders onder alle omstandigheden als Surinamers behandeld dienen te worden. “Het is misschien een beweging in de goede richting”, erkent Jankie. “Wij willen echter dat het woord visum moet verdwijnen voor Surinaamse Nederlanders”. De kortgedingrechter in Suriname behandelt vandaag verder een zaak van het gezin Jankie waarbij ze vragen visumvrij naar Suriname af te kunnen reizen en op de kiezerslijst geplaatst te worden. Voor dit driejarig visum komen in aanmerking (oud) Surinamers die in Suriname geboren zijn en/of personen waarvan één of beide ouders in Suriname is geboren.

Er moet een bewijs van Surinaamse origine overlegd worden. Dit kan worden bewezen door indiening van een officieel document bijvoorbeeld het paspoort waarin staat vermeld dat de persoon in Suriname is geboren. Personen aan wie in de laatste vijf jaar toegang tot Suiname is geweigerd, komen niet in aanmerking voor het driejarig visum. Aan het visum voor drie jaar is, zoals bij alle andere visumsoorten, per bezoek een verblijfsduur van 60 dagen (verlenging met maximaal 30 dagen) verbonden. Personen die langer dan drie maanden in Suriname wensen te verblijven dienen alsnog een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net

11-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics