Nickerie.Net, donderdag 16 juli 2009


STVS-programma 'Suriname Vandaag' van de beeldbuis door onenigheid redactie

Ivan Cairo, 15/07/2009

Paramaribo - Censuur van het populaire Stvs-programma Suriname Vandaag door de Nederlander Henry Strijk is de directe aanleiding dat dit actualiteitenprogramma van de beeldbuis is gehaald. Niet de mededeling van de Raad van Toezicht en de Stvs-directie dat vanwege evaluatie en reorganisatie en constructie van een nieuw décor het programma voor enkele weken uit de ether wordt gehaald.

Het is ook bezijdens de waarheid, dat op instructie van vicepresident Ram Sardjoe het programma is stopgezet, zei ex-presentator Giwani Zeggen gisteren tijdens een persconferentie. Een reportageteam van de Stvs was ook aanwezig bij de persconferentie, maar in het nieuwsjournaal van de zender is daar gisteravond met geen woord over gerept. Strijk, waarnemend eindredacteur van Suriname Vandaag, heeft in mei de uitzending van een reportage over strubbelingen tussen het VHP-bestuur en de vernieuwingsbeweging binnen deze partij tegengehouden. De rest van het redactieteam was echter voorstander van de uitzending, wat tot ernstige meningsverschillen tussen Zeggen en Strijk heeft geleid.

Ex-presentator van Suriname Vandaag , Giwani Zeggen (links) nog napratend met collega's na de gisteren door hem gehouden persconferentie om uit de doeken te doen waarom het actualiteitenprogramma uit de lucht is gehaald.-dWT foto / Ivan Cairo .

Volgens Zeggen had de reportage alles te maken met democratische beleving in Suriname, maar daar dacht Strijk anders over. "Jij komt me niets vertellen over democratie", zou een arrogante Strijk, Zeggen hebben voorgehouden en gaf aan niet langer met de presentator te zullen samenwerken. Zeggen vindt het frappant dat de strubbelingen binnen de SPA omtrent verkiezing van een nieuw bestuur wel de volle aandacht mocht krijgen, maar wat binnen de VHP gebeurde kennelijk niet.

Ook werd gewezen op een incident in 2005 toen Strijk een interview met de NPS'er Ronald Hooghart had afgenomen en het beeldmateriaal aan de NPS-top toonde zonder dat deze nog op de televisie waren vertoond . Mede hierdoor werd Hooghart toen niet op de kandidatenlijst van de NPS geplaatst. "Mensen als Strijk moeten niet de kans krijgen te doen wat ze in het verleden hebben gedaan", stelde de ex-presentator. Wat nu bij de Stvs gebeurt is volgens hem niet fair naar de kijkers toe en zeker niet in het belang van de journalistieke persvrijheid. Hij hoopt dat het programma onder een ervaren leiding weer op de beeldbuis komt.

Volgens Zeggen heeft de vicepresident onder wie het beleid van de staatsmedia ressorteert zeker een taak ervoor te zorgen dat personen die de persvrijheid willen beknotten geweerd of verwijderd worden. Tijdens een evaluatievergadering op 17 juni stelde Zeggen bereid te zijn als presentator verder te willen gaan, maar niet met Strijk als waarnemend eindredacteur. Onder leiding van Henk Hendriks de eigenlijke eindredacteur was hij wel bereid zijn krachten weer in te zetten. Racistische uitspraken van Strijk tijdens de ontmoeting dat "een witte man" geen eindredacteur kan zijn, schoten Zeggen die zelf een blanke Nederlandse moeder heeft in het verkeerde keelgat.

Hij is van oordeel dat Strijk geen ingezetene is, en slechts voor korte periodes naar Suriname overkomt, terwijl Hendriks wel hier woont en werkt. Herhaalde pogingen om Strijk via de nieuwsredactie van de Stvs te bereiken voor commentaar, bleven vruchteloos. Ook de directie van de zender is niet bereikt voor commentaar.

Edward Troon, ondervoorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), zegt desgevraagd dat incidenten zoals die nu het geval zijn bij de Stvs zich steeds zullen voordoen, omdat er bij de nieuwsmedia in Suriname geen duidelijke onafhankelijkheid is tussen het management en de nieuwsredactie.

"In Suriname zijn wij dat nog niet gewend en het is iets dat door moet groeien en het gaat nog een aantal keren clashes geven", zegt Troon. Deze incidenten moeten wel onder journalisten besproken worden, zodat duurzame oplossingen worden gevonden. Aangegeven wordt dat binnen de SVJ is afgesproken dat problemen bij de media die te maken hebben met journalistiek en persvrijheid formeel bij de organisatie gedeponeerd worden. Dergelijke meldingen zullen vervolgens ook als 'ingekomen stuk' naar het parlement worden gestuurd, zodat ook daar ingrijpende kwesties aan de orde gesteld kunnen worden. Via haar regionale en internationale affiliaties kan de SVJ ook assistentie inroepen voor het vinden van oplossingen.

Dat er nu sprake is van een vorm van zelfcensuur bij de Stvs hoeft volgens Troon geen sneeuwbal effect te hebben naar andere media toe. Daar het bij een staatszender gebeurt, moet wel onder een vergrootglas worden gelegd en opgelost. "Het is een ernstig probleem dat goed opgelost moet worden en men moet ook goed afbakenen wat de taken zijn", stelt de SVJ-ondervoorzitter. De SVJ wil wel in het conflict bij de Stvs bemiddelen, maar wacht nog op een formele klacht.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

16-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics