Nickerie.Net, maandag 20 juli 2009


Macht voerde boventoon bij partijcongres VHP

Geplaatst: 20/07/2009

Paramaribo -  Opmerkelijk bij het partijcongres van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) gisteren, waar het huishoudelijk reglement is aangenomen, was dat het woord ‘macht’ door diverse partijtoppers meermalen in de mond werd genomen. Een der ondervoorzitters, Jules Ajodhia, schroomde er niet voor aan te halen dat een politieke organisatie primair een machtsorganisatie is. Volgens hem zou geenszins sprake zijn van onverantwoorde machtsconcentratie binnen de VHP.

Partijvoorzitter Ramdien Sardjoe die het woord macht ook meerdere malen liet vallen, riep leden op, geen verdeeldheid te zaaien binnen de partij. Heel subtiel sprak hij in de richting van de Vernieuwingsbeweging. Zij zou in naam van wet en recht, de partij in segmenten opdelen. Sardjoe memoreerde de verdiensten van de grondlegger van de partij, wijlen Jaggernath Lachmon. Hij zou vele zaken voor land en volk hebben gerealiseerd zonder een huishoudelijk reglement binnen de partij, was de rode draad die Sardjoe wenste te benadrukken. Zo zou de grondlegger van de partij zijn diensten hebben bewezen bij het tot stand komen van het algemeen kiesrecht, het in stand houden van de verbroederingspolitiek, het doen verdwijnen van de naweeën van de revolutie en vooral het realiseren van de Surinaamse onafhankelijkheid. ‘Wij hebben gezamenlijk gestreden op een vreedzame wijze. Allemaal door inzet van de VHP. Er was geen huishoudelijk reglement. Maar er was vertrouwen en geloof onderling binnen de partij’, sprak hij met nadrukkelijke stemverheffing.

Ook door Ajodhia werd gesteld dat voorzitter wijlen Jaggernath Lachmon tal van zaken heeft weten te realiseren, zonder enkele reglementen. In zijn periode was er sprake van onderlinge trouw en eenheid.

Het partijcongres had sterk het karakter van een vergadering bij verkiezingscampagnes. Sardjoe wees de leden op hun stemrecht, dat van grote betekenis is voor de politieke partijen in Suriname. Hij hield de leden voor dat zij geconfronteerd zullen worden door de overige politieke partijen vanwege het recht dat zij bezitten.

Ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh die ook de vele verdiensten van wijlen Lachmon de revue liet passeren, betitelde de VHP als een grote partij met eenheid. Hij deed een verzoek aan alle leden om ervoor te zorgen dat er geen verdeeldheid ontstaat, maar dat de eenheid steeds hechter wordt.


Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

20-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics