Nickerie.Net, maandag 27 juli 2009


Controle opschoningslijsten Nickerie verloopt vlot
Geplaatst: 27/07/2009

Nickerie - Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar van Nickerie geeft aan dat de opschoning van de kiezerslijsten in de verschillende ressorten en op het CBB tot nu toe een vlot verloop vertonen. Volgens de burgervader hebben de mensen en vooral de 16-jarigen gehoor gegeven aan de oproep om hun persoonsgegevens te controleren. De opschoning van de lijsten is bedoeld om burgers onderweg naar de verkiezingen toe de gelegenheid te geven steeds te checken of hun gegevens juist zijn, zodat ze geen problemen ondervinden bij het stemmen en andere aanverwante zaken.

De lijsten zijn verder belangrijk om straks over te gaan tot het maken van de concept kiezerslijsten, die dan weer tweemaal ter inzage zullen worden gelegd. Dit zal geschieden in de periode november-december 2009 en maart-april 2010, zei Shankar. Hierna zullen burgers moeilijk hun gegevens kunnen laten veranderen. Voor alle duidelijkheid zei de dc dat mensen die hun gegevens nog niet hebben gecontroleerd dit dagelijks kunnen doen tussen 8.00 – 18.00 uur in de verschillende ressorten. Controle van de lijst duurt tot en met eind juli 2009. Shankar zegt dat de posten steeds bemand zijn met een ambtenaar van de bestuursdienst en een van CBB. In het begin was de drukte duidelijk merkbaar. Dagelijks komen er zo’n 30 tot 40 personen hun gegevens controleren. Zelf heeft de Nickeriaanse dc als eerste burger van het district al bij de start zijn persoonlijke gegevens gecontroleerd. Dat heeft hij online kunnen dubbel checken. ‘Mijn gegevens kloppen wel’, zei de dc. Hij doet een dringend beroep op de gemeenschap om gehoor te geven aan de oproep, zodat elkeen kan voldoen aan zijn burgerplicht.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

27-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics