Nickerie.Net, maandag 27 juli 2009


Geen zekerheid doorgang 11-jarige basisschool

Hugo den Boer, 25/07/2009

Albina - "Laat ik duidelijk zeggen. Het streven is erop gericht, maar of 1 oktober haalbaar is?” Hiermee stelt Bert Eersteling, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland, alle onlangs gedane uitspraken door topambtenaren van het ministerie van Onderwijs (Minov) bij. Hij uitte zijn twijfel tijdens de consultatiebijeenkomst met stakeholders van het onderwijs in het Nucleus Centrum Marowijne.

De afzwakking van eerder gedane uitspraken is nodig na een evaluatie van de top van Minov naar aanleiding van zestien reeds gehouden consultatiebijeenkomsten in de verschillende regio’s. Nogmaals attendeert Eersteling erop dat president Ronald Venetiaan de verantwoordelijkheid naar zich heeft toegetrokken om de eindbeslissing voor de startdatum te bepalen. Eersteling ziet het niet voor onmogelijk dat de 11-jarige basisschool van start gaat op 1 oktober, maar dan moet er politieke wil zijn.

De kleuterleidster moet in op basisschool nieuwe stijl, creatief en kindgericht bezig zijn met de leerlingen. Niet meer klassikaal lesgeven, maar in groepjes.-.dWT foto / Hugo den Boer

Hij houdt voor dat er alleen gestart kan worden wanneer de daarbij behorende wet wordt goedgekeurd. “De conceptwet heeft nog een hele weg te gaan via Bureau Wetgeving van het ministerie van Justitie, de president en de assemblee.”De enig merkbare verandering voor de bevolking is dat vierjarige kinderen in de nieuwe wet verplicht worden ingeschreven. Op enkele scholen na hebben de bouw- en renovatieprogramma’s van Minov ervoor gezorgd dat alle kleuters geaccommodeerd kunnen worden. Moengo had een tekort aan opvangmogelijkheden.

Als oplossing is de Bambischool, voorheen een kleuterschool, maar nu een volwaardige GLO-school, groter gebouwd om alle schoolzoekende kleuters van Moengo op te vangen. Kleuterleidsters zijn al landelijk getraind in kindgerichter lesgeven en hebben een aangepast curriculum.Tijdens de consultatiebijeenkomst in Marowijne werden specifieke problemen naar voren gebracht. Er is toegezegd dat leerkrachten met combinatieklassen extra training krijgen.

Op de vraag of alle scholen een bovenbouw (voorheen Mulo) krijgen, werd ontkennend geantwoord. Op dit moment is het al onmogelijk om genoeg leerkrachten te vinden voor de muloscholen in de districten. Schoolhoofd Rinette Rozenwijn van de St. Theresia school is hier blij om. “De kinderen hebben na enkele jaren een nieuwe leeromgeving nodig om ze te blijven prikkelen, dus laat de bovenbouw van het nieuwe systeem op een aparte locatie zijn”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

27-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics