Nickerie.Net, donderdag 30 juli 2009


S. Punter, 31 juli 2009 Katholiek Nieuwsblad  

‘Immigranten houden economie draaiend’

De PVV van Geert Wilders wil een onderzoek naar het ‘economisch nut’ van immigranten. Topeconoom Peter Nijkamp van de VU in Amsterdam ziet zo’n onderzoek wel zitten. “Daaruit zal blijken dat culturele diversiteit economisch gezien goed is voor de samenleving.”

Een allochtoon die al 35 jaar in de bijstand zit, dat is iemand waar Geert Wilders waarschijnlijk niet lang over hoeft na te denken: het land uit met die parasiet! Maar wat te doen als diezelfde allochtoon drie zonen en een dochter heeft grootgebracht die allen de universiteit hebben afgemaakt, nu een goede baan hebben en op die manier financieel een forse bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze welvaartsstaat? “Die man in de bijstand is wel degelijk van sociaal-economisch belang voor onze samenleving, alleen dat moet je niet, zoals de PVV wil, op korte termijn bekijken”, zegt de Amsterdamse topeconoom prof.dr. Peter Nijkamp. “In feite is het verzoek van de PVV om over een periode van tien jaar de kosten en baten van niet-westerse allochtonen tegen elkaar af te wegen een wanvraag. Tien jaar is veel te kort. Dan kun je elk groot project in Nederland meteen afschieten. Als tien jaar de beoordelingsnorm wordt, komt er geen tunnel meer bij. Nederland wordt stilgelegd met een planningshorizon van tien jaar. Iedereen kost de eerste tien jaar van zijn leven alleen maar geld, een situatie die vaak doorgaat tot een jaar of vijfentwintig. Dat geldt voor iedereen, allochtoon of niet.”

Foto: WFA / Unai Risueno Prof.dr. Peter Nijkamp: “Uit honderden buitenlandse studies blijkt dat de kosten van immigratie meestal lager zijn dan de baten, soms zelf veel lager.”

Gelukszoekers

Peter Nijkamp vindt de economische gelukszoekers die in groten getale naar Nederland kwamen een erg interessante groep. Net als de Nederlanders die vertrekken naar traditionele emigratielanden als Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, komen deze mensen naar ons land om hun positie te verbeteren. “Daar is niks mis mee”, aldus Nijkamp. “We hebben in Nederland een open economie en vrije uitwisseling van arbeidskrachten. Het is onzin om migranten het land te willen uitzetten. Dan snij je behoorlijk in je eigen economisch vlees. Immigranten houden onze economie draaiend. In het begin van de jaren zestig heeft Nederland gekozen voor het concept van de gastarbeider. Nederland zou zich uit de markt hebben geprijsd als het geen laagbetaalde arbeid had. Door het inzetten van gastarbeiders is de Nederlandse economie groot geworden. Dat we nu zo’n goed sociaal stelsel hebben, komt ook hierdoor. Amsterdam zou nauwelijks bestaan hebben als grote economische metropool, als in het verleden de hugenoten en de joden uit Portugal en Antwerpen niet welkom waren geweest. De diamantindustrie is daar helemaal op gebaseerd. Er zijn tijden geweest dat meer dan de helft van de bevolking van Amsterdam van buitenlandse komaf was.”

Lef

In de grote steden zie je steeds meer winkels die worden gedreven door allochtonen. Met name Turkse ondernemers zijn in opkomst. Dat is Peter Nijkamp uiteraard ook opgevallen. “Ik liep gisteren door het centrum van Amsterdam en zag dat zeker driekwart van de winkels een etnische achtergrond heeft. De migranten-ondernemer is in West-Europa sterk in opkomst. Die ontwikkeling begon twintig jaar geleden in de VS. ‘Een periode van tien jaar is veel te kort’ De Nederlandse kruideniers, slagers en groenteboeren hebben de slag met de supermarkt verloren. Waar zij faalden, doen nu allochtone ondernemers met veel talent en lef wel goede zaken. Daardoor floreren de Nederlandse binnensteden als nooit te voren.”

De Amsterdamse hoogleraar wil de problemen rond bepaalde groepen migranten en hun kroost niet wegmoffelen, maar de zaak wel bekijken in het licht van economische potentie. “Er zit echt heel veel talent bij deze mensen. Op de VU, waar ik doceer, is een derde van de studenten allochtoon. Daar zitten heel talentvolle jongeren bij in wie ikzelf ook heel veel plezier heb. Vaak zijn ze nog meer gemotiveerd dan de Nederlandse studenten. Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen goede dingen gaan doen voor de Nederlandse samenleving.”

Ziekbed

Rond het jaar 2015 zullen de omstandigheden op de vergrijsde Nederlandse arbeidsmarkt sterk veranderd zijn. Dan zijn lonen in het voormalige Oostblok op hetzelfde niveau gekomen als bij ons, en staan de Polen niet meer te trappelen zich hier onderbetaald te komen inspannen. Mocht Geert Wilders in het jaar 2015 in het ziekenhuis terechtkomen, dan is de kans groot dat een niet-westerse allochtoon opduikt aan zijn ziekbed teneinde zorg te verlenen.

Met dit beeld voor ogen, is het interessant om te weten hoe het elders gaat met de multi-culturele samenleving. Peter Nijkamp: “In Nederland mag dan weinig onderzoek zijn gedaan naar economische aspecten van migratie, internationaal zijn honderden studies beschikbaar over dit onderwerp. Daaruit blijkt dat de kosten van immigratie meestal lager zijn dan de baten, soms zelf veel lager. Steden met een grote culturele diversiteit blijken het qua inkomen beter te doen dan steden met minder etnische migratie. In de grote zuidelijke staten van de VS, met veel meer culturele diversiteit dan in de noordelijke staten, gaat het de laatste jaren steeds beter met de economie. De welvaart is er beduidend hoger dan in de rest van de VS. Voor een belangrijk deel is dat de verdienste van immigranten.”

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Katholiek Nieuwsblad

30-07-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics