Nickerie.Net, maandag 03 augustus 2009


Afdelingen Nederland nemen voortouw Akkoord voor nauwere samenwerking coalitiepartijen

Eric Mahabier, 01/08/2009

Aalsmeer - Terwijl de coalitiepartners in Suriname nog bijeen moeten komen om te bepalen in welk samenwerkingsverband zij de verkiezingen ingaan, hebben hun afdelingen in Nederland daarin het voortouw genomen. Afdelingen en kopstukken van de NPS, VHP, Pertjajah Luhur, BEP en Seeka hebben donderdagavond het ‘Aalsmeer akkoord’ gesloten.

dWT foto/ Eric Mahabier Aanwezigen bij het Aalsmeer akkoord. V.l.n.r de coalitietoppers in Nederland Isedore Libretto (BEP), Raffie Leonie (Seeka), Joost Akomoeje (Seeka), Shekar Bissesur (VHP), John Waalring (NPS), Roel Dissels (NPS), Max Ghazi (Pertjajah Luhur), Robby Bhoendie (Nieuw Front sympathisant) en Otmar Buyne (NPS).-.

Vertegenwoordigers van de SPA, ABOP en DA’91 konden vanwege de vakantieperiode in Nederland niet aanwezig zijn. In Aalsmeer is afgesproken dat de coalitiepartners in Nederland elkaar niet zullen bekampen, maar juist nauwer samenwerken en gezamenlijk enkele belangrijke activiteiten organiseren. De afdelingen zullen zich vóór de verkiezingen niet “druk maken” om het presidentschap, omdat de partij met de meeste zetels aan het einde van de rit, een voordracht voor deze hoge functie mag doen.

 

De president en de voorzitter van De Nationale Assemblee zijn “iconen” van de Republiek Suriname en afdelingen zullen hoeders blijven van deze iconen en deze als zodanig koesteren. De coalitiepartners in Nederland komen om de zes weken bij elkaar om van gedachten te wisselen over diverse vraagstukken, waaronder de verkiezingscampagne. Er wordt in het najaar een congres gehouden en een family day annex Nieuw Front plus massameeting.

De vertegenwoordigers van de SPA, DA’91 en ABOP zullen gevraagd worden present te zijn in september wanneer de coalitiepartners in hernieuwd contact voor de tweede maal bijeenkomen. John Waalring (voorzitter afdeling NPS Nederland) is voorlopig aangewezen als voorzitter van het coalitieoverleg in Nederland.

Bij het akkoord van Aalsmeer waren naast Waalring aanwezig Max Ghazi (Pertjajah Luhur), Shekar Bissesur (VHP), Otmar Buyne (NPS), Roel Dissels (NPS), Robby Bhoendie (Nieuw Front sympathisant), Isedore Libretto (BEP), Raffie Leonie (Seeka) en Joost Akomoeje (Seeka). De bijeenkomst vond plaats op het woonadres van Ghazi in Aalsmeer.

“Nee, nee, nee, absoluut niet”, reageren enkele van de politici eensgezind, op de vraag van dWT of met deze ontmoeting een lijmpoging is ondernomen om het coalitiegekibbel in Suriname te sussen. Met name de strijd om het presidentschap zorgt voor enorme problemen onder de coalitiepartners en de afgelopen periode zijn harde tegenstellingen geweest tussen de partijen in Paramaribo. “Er is geen barst. Wat ga je dan lijmen”, reageert Waalring.

Volgens Bissesur en Waalring is de nauwere samenwerking nodig, met het oog op de verkiezingen van mei 2010. “Wij zijn van mening dat Nieuw Front het allerbeste is wat Suriname kan hebben. Daarom moet deze regeercombinatie verder gaan”, beklemtoont Waalring. Hij blijft echter bij zijn eerder ingenomen standpunt dat, indien er scheve schaatsen worden gereden, er herziening van die samenwerking dient te komen. Voor de Seeka vertegenwoordigers is betrouwbaarheid heel belangrijk. “Betrouwbaarheid moet je hebben naar elke partner toe en daar streven wij van A Combinatie altijd naar. We gaan voor die eenheid”, aldus Leonie.

“We leven in een open democratie en mensen moeten niet zwaar tillen als we kritiek op elkaar leveren. Kritiek moet kunnen en elkaar bekritiseren doen we in het belang van de ontwikkeling van het land”, reageert Waalring verder op aanvallen van de afgelopen periode vanuit NPS-toppers naar andere coalitiepartners. Leonie: “Van kritiek word je sterk en daar moet je gewoon van leren”. “We willen dat Nieuw Front doorgaat. We hebben afgesproken als een echte familie in eenheid verder te gaan en met het Front op alle fronten voor de overwinning te zorgen”, zegt Ghazi. De groep vindt niet dat de afdelingen in Nederland de leiders in Paramaribo een stap voor zijn geweest. “Misschien nemen we daarin het voortouw, dat beseffen we wel. Het zou goed zijn als dit voorbeeld ook door Suriname wordt overgenomen”, stelt Waalring.

Het akkoord van Aalsmeer doet de oproep aan de coalitiepartners om ook in Suriname in politiek verband bij elkaar te komen en die samenwerking voort te zetten. Volgens de afdelingen in Nederland kan met de regering Venetiaan een goede ontwikkeling van land en volk bereikt worden. Bhoendie: “Waarom moeten we nu gaan tornen aan een winnend team. Zet die samenwerking maar gewoon voort.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

01-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics