Nickerie.Net, maandag 03 augustus 2009


Nieuwe RGB-directeur: ‘Geen pardon voor hypotheek fraudeurs’

Cecilia Helder, 03/08/2009

Paramaribo - “Iedereen die een scheve schaats rijdt, zal zonder pardon en zonder aanziens des persoon overgedragen worden aan de politie,” zegt de nieuwe directeur van het ministerie van RGB, Glenn Redjopawiro. Hij reageert op het artikel ‘Fraudeur Hypotheekkantoor ter beschikking directeur RGB’ van 31 juli. Redjopawiro is van huis uit econoom en heeft per 1 juli overgenomen van Frans Kasantaroeno die per die datum met pensioen is gegaan.

De nieuwe directeur zegt dat hij erop zal toezien dat ambtenaren met hun handelingen het ministerie niet in diskrediet brengen. Nardo Aloema, beleidsadviseur op RGB, juicht het beleid van Redjopawiro toe. “We zijn een ontwikkelingsland en we zetten ons internationaal te kijk als ambtenaren misbruik maken van hun functie. Dat soort handelingen keur ik ten zeerste af. Dat moet een keertje stoppen”. Hij pleit voor een harde aanpak van fraudeurs.

Parlementariër Margaretha Malontie, lid van de Vaste Commissie RGB, is echter minder onder de indruk van het beleidsvoornemen van Redjopawiro. Ofschoon ze verandering toejuicht, gelooft ze niet dat de aanpak van Redjopawiro zoden aan de dijk zal zetten. “Het is echt een omwenteling als dat wat hij zegt ook gaat gebeuren. Er is daar zoveel gefraudeerd in het verleden en men deed niets. Men was blind.” Ze geeft de nieuwe directeur het voordeel van de twijfel. “Ik hoop niet dat hij dat zegt omdat de verkiezingen voor de deur staan. Het moet echt uit zijn hart komen”.

Aloema, die vooral adviezen geeft over het inheems grondenvraagstuk, pleit ervoor dat alle misstanden worden gecorrigeerd. Volgens hem is dat ook het standpunt van RGB-minister Michael Jong Tjien Fa. “Als mensen doorgaan met incorrecte zaken moeten ze aangesproken en aangebracht worden. Ze moeten voor de consequenties instaan”, aldus Aloema.

In tegenstelling tot wat de Ware Tijd in haar editie van 31 juli berichtte is de fraudeur in deze zaak niet RP, maar gaat het om ene RW. RP is naar de krant verneemt niet betrokken bij de hypotheekzwendel, maar bij een intern conflict. Hij en de leiding van het Hypotheekkantoor konden op gegeven moment niet meer door één deur, omdat RP naar verluidt de aan hem toebedeelde taken niet naar behoren uitvoerde. RW is in verband met het vooronderzoek door de politie in verzekering gesteld. Hij zou samen met derden hypotheekaktes hebben vervalst.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

03-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics