Nickerie.Net, maandag 03 augustus 2009


Radio 10 report door Ricky Ristie (mp3)

Raghoebarsingh: Landbouwsubsidies niet voor de show

03/08/09

Voor Nickeriaanse padiboeren komen de eerste subsidies maandag los. Het verstrekken van subsidies is voor de regering niet zondermeer voor de show, want vroeg of laat zal dat worden afgeschaft. Correspondent Ricky Ristie sprak met Landbouwminister Stanley Raghoebarsing, die op werkbezoek was in Nickerie. Audio

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Radio 10

03-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics