Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2009


Maatschappelijke werkers op de scholen

Filia Enser, 04/08/2009

Paramaribo - Met ingang van het nieuwe schooljaar worden er mogelijk maatschappelijk werkers op basis-, voj- en vos scholen geplaatst. Er is onlangs een pleitstuk overhandigd aan minister Edwin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), zegt Hilly Dinmohamed-Breeveld van de commissie Education for All-HIV/AIDS (EFAIDS). Daarnaast is er afgelopen week gesproken met de Minov-topman die positief staat tegenover het plaatsen van deze deskundigen op de scholen.

De bevindingen van de commissie kwamen tot stand na evaluatie van drop-out trainingen in Paramaribo en de districten. Niet alleen interne- en externe factoren kunnen leiden tot het vroegtijdig verlaten van de school, maar ook leerkrachten zijn niet opgeleid om de problemen waarmee leerlingen kampen adequaat aan te pakken. Het aantal vroege schoolverlaters is erg groot. Volgens de algemene verklaring van de rechten van de mens (1948) heeft elk kind recht op onderwijs.

Niet alleen structuren moeten worden opgezet, maar ook het treffen van voorzieningen is belangrijk. De problemen waarmee scholieren kampen, het profiel van een sociaal/maatschappelijk werker, statistieken ten aanzien van zittenblijven en drop-outs zijn in het pleitstuk uitgewerkt. Volgens Breeveld-Dinmohamed zal de bewindsman zelf ook nagaan waar deze medewerkers vandaan gehaald zullen worden. Ook John Krishnadath, directeur van AHKCO, gaat na hoeveel deskundigen de opleiding aflevert.

De commissie heeft nog geen beeld over het aantal maatschappelijk werkers dat nodig is, daar het in eerste instantie om een oriŽnterend gesprek ging. De comissie was verheugd met de toezegging van de bewindsman. Er wordt gekeken om in dit traject scholen te clusteren om toch een begeleider op de scholen te plaatsen mochten er tekorten zijn.

De commissie EFAIDS is een werkarm van de Bond van Leraren (BvL), KOB en SOB. Zij heeft in haar beleid opgenomen om in samenwerking met Education International bij de departementsleiding te pleiten voor het aanstellen van deze medewerkers. Middels trainingen draagt de commissie bij tot het creŽren van een collectief bewustzijn en draagvlak voor de principes van gendergelijkheid, het recht op onderwijs en het terugdringen van hiv/aids.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics