Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2009


Nederlanders drijven grondprijs in Suriname op

Eric Mahabier, 04/08/2009

Den Haag - De prijs van grond in Suriname gaat voorlopig niet omlaag. Vanuit Nederland is er een toenemende belangstelling voor een second home in Suriname en de Nederlanders schromen er niet voor hoge bedragen neer te tellen. Ook het besluit van de regering om domeingronden in eigendom te verkopen, zal geen invloed hebben op de grondprijs, omdat de vraag naar een grond in Paramaribo blijft toenemen.

De Nederlanders houden voor een belangrijk deel deze marktwerking van vraag en aanbod in stand en de overheid heeft met de vrije markt geen invloed op de bepaling van de prijzen. Dit zegt Robby Bhoendie van de Dutch Suriname Business Club, tevens vastgoedbelegger, aan dWT. “De overheid is niet bij machte de prijs omlaag te duwen. Het is de marktsituatie die de prijs bepaalt. Ook verkoop van domeingrond zal geen invloed hebben op de prijs, want als iemand op een prime locatie wil wonen, maakt de titel van de grond niet uit en hij koopt het,” weet Bhoendie uit eigen ervaringen als vastgoedbelegger. De overheid kan met het verkregen geld uit de verkoop van de domeingronden wel verdere condities gaan creëren voor betaalbare woningen en percelen voor de diverse doelgroepen.

Volgens Bhoendie is het afgelopen jaar een verdubbeling geweest van investeringen die Nederlanders pleegden in Surinaams onroerend goed. Nederlanders hebben hiermee in 2008 ongeveer 30 miljoen euro aan onroerend goed in Suriname gekocht. Enerzijds een positieve ontwikkeling, omdat daarmee geld het land binnenstroomt en er investeringen worden gepleegd.

Anderzijds blijft de prijs van grond met de grote vraag ernaar niet omlaag gaan. “Maar de regering heeft ook heel veel gedaan om het bouwen voor Surinamers, en dan op elk niveau, betaalbaar te maken,” reageert Bhoendie. Het Low Income Shelter Programme, het Mid- Income Shelter Programme, de 5 en 7 procent bouwsubsidie en het verstrekken van duizenden bouwkavels de afgelopen jaren, noemt Bhoendie in dat kader op.

“Er zijn steeds meer mensen vanuit Europa die Suriname ontdekken. En dan gaat het niet alleen om de Surinaamse Nederlanders, maar ook om de blanken.” Hij ziet ook een positieve kant aan deze ontwikkeling. “Overal in Suriname zie je bouwactiviteiten en overal zie je nu veranderingen. De hotels zijn vaak volgeboekt. Er is een drukte bij de notarissen en banken,” noemt de vastgoed makelaar als meetpunten van de Nederlandse belangstelling.

Verder houdt de business club ook gegevens bij van investeringen die Nederlanders plegen in Suriname. De investeringen concentreren zich op onroerend goed. De crisis in Europa is volgens hem geen sta-in-de-weg voor deze investering. De stabiliteit, vooral in economisch opzicht, ziet Bhoendie als één van de belangrijkste redenen waarom er zoveel geïnvesteerd wordt in onroerend goed in Suriname. Heel wat vastgoed ondernemers in Nederland hebben ook Surinaamse grond in hun pakket. De toenemende belangstelling maakt dat in september een helpdesk in Nederland wordt geopend voor Surinaams onroerend goed.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics