Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2009


Stichting JOPO en Nickerie AIDS Team starten intensieve bewustwordingscampagne over aidsproblematiek in Nickerie

'HIV/ AIDS INFO BEATZ'

Nickerie - Naar aanleiding van berichten in de media de afgelopen maanden, betreffende de HIV / AIDS problematiek in Nickerie, wil Stichting JOPO als jongerenorganisatie nogmaals een bijdrage leveren omtrent deze problematiek. Op 30 januari 2009 heeft Stichting JOPO met medewerking van het NAT & NAP een HIV informatie middag georganiseerd om zo onze bijdrage te leveren in de strijd tegen HIV / AIDS. Stichting JOPO heeft nu een nieuw idee om Nickerie wakker en alert te houden betreffende deze problematiek, maar ook wil St. JOPO een lans breken voor diegenen die ge´nfecteerd zijn. De stichting is van mening dat zolang iemand niet het gevoel krijgt dat hij/ zij geaccepteerd blijft ondanks een HIV- infectie, hij/ zij nooit naar voren zal komen om kenbaar te maken dat hij/zij ge´nfecteerd zijn. Op deze manier zal stigma en discriminatie steeds toenemen en blijven de cijfers van HIV- infecties steeds toenemen. Binnen een gemeenschap van 45.000 mensen zijn de gevolgen naar verloop van tijd niet te overzien.

In de gehele maand september 2009 wil Stichting JOPO via de lokale radio- en televisiestations een bewustwordingscampagne voeren. Dit gaat gebeuren door middel van voorlichting en informatie. In de vorm van korte berichten wil men mensen bewust laten worden van de problematiek rond HIV / AIDS. September maand is vakantie maand waar er elk jaar mensen van heinde en verre komen voor een plezierige vakantie in Nickerie.

De invalshoek zal zijn:  Hoe gaan wij met iemand om die ge´nfecteerd is met het HIV virus.

Er is weinig informatie beschikbaar hoe om te gaan met een ge´nfecteerd iemand. Daar zal de campagne de nadruk op leggen.

Stichting JOPO wil mensen bereiken die ge´nfecteerd zijn en het taboe doorbreken waardoor mensen naar voren durven komen. In het kenbaar maken dat ze ge´nfecteerd zijn, is het belangrijk dat de omgeving dat accepteert. Hierdoor kan sneller en duidelijker in kaart worden gebracht hoe groot deze problematiek in Nickerie is. Zodoende kan samen met een maatschappelijke organisatie ( Stichting WIN ) of instantie ( NAT ) deze mensen begeleiden en ondersteunen in deze moeilijke situatie waarin zij verkeren.

"Het is heel simpel: Een mind-change teweeg brengen in de omgeving ( man, vrouw, familie, vrienden, collegaĺs ) van deze ge´nfecteerde, de ge´nfecteerde voelt zich geaccepteerd door zijn/ haar omgeving. Daardoor is de drempel kleiner om kenbaar te maken dat hij/zij ge´nfecteerd is. Wij geloven dat als deze factoren aanwezig zijn de kans van verspreiding binnen dit Nickeriaanse gemeenschap en daarbuiten verminderd" aldus secretaris Ritesh Gajapersad van Stichting JOPO.

De gehele organisatie van deze infoTainment zal in handen zijn van Stichting JOPO. Daarnaast zal er ondersteuning zijn vanuit het Nickerie AIDS Team.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / St. JOPO

04-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright ę 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics