Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2009


Tweede lijn VHP, Middenblok en A-I op verkenningstocht

Eric Mahabier, 04/08/2009

Paramaribo - De tweede lijn van de VHP, Middenblok en Alternatief- I (A-I) voeren aftastende gesprekken voor een mogelijke samenwerking. Hoewel de VHP-bestuursleden Radjkoemar Randjietsingh en Mahinder Rathipal en Middenblok-topper Rajen Nannan Panday dit bevestigen, ontkent Jiwan Sital dat vanuit VHP formeel enige toenaderingspoging naar A-I toe is geweest. Volgens Sital zijn er tot nu toe met de VHP, NPS en Pertjajah Luhur slechts in het parlement gesprekken geweest over de actuele politieke situatie in het land.

Enige andere formele bespreking voor eventuele samenwerking is er niet geweest, ook niet vanuit de tweede lijn van A-I, beweert Sital. Hoewel de gesprekken gevoerd worden, zien Randjietsingh, Rathipal en Nannan Panday een eventuele samenwerking niet zo makkelijk komen. De VHP-toppers wijzen op het samenwerkingsverband dat de VHP met de overige partners in Nieuw Front verband heeft. Pas als de leiders een besluit hebben genomen over hoe verder met deze samenwerking, kan gezegd worden of een eventuele samenwerking met Middenblok en A-I gestalte kan krijgen. Of deze combinaties zouden in de VHP moeten opgaan.

Nannan Panday geeft daartegenaan dat het Middenblok vooralsnog in het midden blijft en verder zal gaan met het bundelen van progressieve krachten die zich als alternatief presenteren. Deze bundeling, waarin ook A-I zit en misschien ook DOE, kiest niet voor het Nieuw Front en ook niet voor de Megacombinatie. Randjietsingh: “Er wordt inderdaad gesproken met allerlei mensen. Ook hebben we als VHP uitnodigingen van toppers die vragen om met ons te praten.”

Deze gesprekken worden gevoerd met het oog op verkiezingswinst voor de VHP en het terughalen van ex-VHP’ers. Voor zover bekend, zegt Randjietsingh dat de gesprekken niet richting de Megacombinatie gaan.“Het politiek veld is op dit moment open, in die zin dat iedereen met iedereen praat,” stelt Rathipal. Hoewel er gesproken wordt, blijft de VHP voorlopig bij de “halte” geparkeerd waar de coalitiepartners zich nog moeten buigen over de samenwerking. “Maar het zou politiek naïef zijn als een politieke partij toenadering zoekt en aftast en dat je zegt: ik ga niet praten.

Praten kan altijd, maar of dat concreet tot een samenwerking leidt is tweede zaak, ”vindt hij. “Onze slogan is ‘zonder Middenblok geen regering’,” reageert Nannan Panday. Hij ziet geen kwaad in het voeren van aftastende gesprekken. “Maar vooralsnog gaan we ervanuit dat we op onze eigen kracht zetels binnen gaan halen.” Volgens hem zijn er ook met de tweede lijn van de NPS aftastende gesprekken geweest. Er zijn wat afspraken gemaakt met de tweede lijn van de NPS, waaronder elkaar op de hoogte stellen van elkaars strategieën. “Alles is sub top, officieel is er niets nog gebeurd”.

NPS-secretaris Sunil Oemrawsingh ontkent dat de NPS vanuit welke lijn dan ook met andere partijen heeft gesproken. Ook hij wijst op de samenwerking in Nieuw Frontverband. Als lid van het dagelijks bestuur zou hij zeker op de hoogte zijn geweest van die gesprekken als deze waren gevoerd. De NPS is volgens Oemrawsingh nog niet in de fase van het voeren van aftastende gesprekken. Hij merkt op dat de partij enorm groot is en dat je niemand kan weerhouden om op eigen houtje gesprekken te voeren met anderen. Maar formeel is er vanuit de structuren geen enkele move daartoe geweest, weet Oemrawsingh.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics