Nickerie.Net, zondag 09 augustus 2009


Grote drugsvangsten linken naar Corantijnroute

Fenny Zandgrond, 08/08/2009

Paramaribo - Nickerie blijft voor de criminaliteitsbestrijding belangrijk. Minister Santokhi stelt desgevraagd dat bij razzia's in Paramaribo waar grote drugsvangsten worden gedaan meestal blijkt dat het verboden spul via Nickerie Suriname is binnengekomen. De bewindsman verwijst ook naar twee kompanen van de zware Guyanese crimineel Rondell ‘Fine man' Rawlings die in Suriname zijn aangetroffen en andere misdadigers. De grensoverschrijdende misdaad kiest dit district steeds meer uit.

Santokhi legt uit dat Nickerie een nieuwe rol krijgt. Eerder bekend om haar traditionele landbouw, strekt het district zich nu ook uit naar de toerisme- en handelssector. De haven wordt gemoderniseerd en Nickerie transformeert meer naar een handelscentrum toe. De grensoverschrijdende misdaad maakt daar ook gebruik van. Nickerie blijft ook belangrijk voor zijn ministerie vanwege het groot aantal gevallen van huiselijk geweld en zelfdoding. De justitieminister verwijst naar de statistieken die een nauwlettende aanpak in het district noodzaken.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen wordt het curriculum van de opleiding van agenten aangepast. Docenten worden opgetrokken naar het niveau van masters en de betrokkenheid van het korps met de samenleving wordt versterkt. Toch zal de politie een menselijk gezicht moeten krijgen. Politieambtenaren zullen volgens Santokhi overtuigd moeten worden dat zij niet alleen belast zijn met de rechtshandhaving, maar ook de rechtsbescherming. "Agenten beseffen dat nog onvoldoende".

Deze gewapende macht die dichtbij de gemeenschap staat en vaak mensenrechtenschending wordt verweten, moet worden getraind. Mensenrechten wordt dan ook opgenomen in het opleidingscurriculum. Voor praktiserenden zal een zes maanden durende training worden verzorgd binnen het projectplan dat clusterministeries gisteren met de Undp hebben getekend. Ook penitentiaire ambtenaren zullen bij deze cursussen worden betrokken.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics