Nickerie.Net, woensdag 05 augustus 2009


Optreden DNA-lid Doekhie opnieuw Nickerie-onwaardig

05/08/2009

Paramaribo - Denigrerende uitlatingen aan het adres van deskundigen van de overheid zijn NDP-assembleelid Rashied Doekhie gisteren in het parlement, niet in dank afgenomen. De uitspraken kwamen tijdens de behandeling van de ontwerp-GLIS-wet. Direct na zijn opmerkingen werd hij terechtgewezen door oppositiegenoot Jiwan Sital (A1), die bij motie van orde krachtig protesteerde tegen de ongepaste bejegening. Vele Nickerianen schamen zich om het optreden van Doekhie, daar hij via verschillende omwegen zelf heeft geprofiteerd van de wanorde in het grondbeleid. Eerder bracht Doekhie het rijstdistrict in diskrediet door gebruik van fysiek geweld in de assemblee. 

Assembleevoorzitter Paul Somohardjo had de beledigende woorden zijn hamer laten passeren. Sital kreeg in zijn afkeuring ferme bijval van Nieuw Front-fractieleider Otmar Rodgers. Bij het wijzen op vermeende misstanden binnen het gronduitgiftebeleid stelde Doekhie, dat op twee deskundigen achter de regeringstafel na, allen van ‘achter een toonbank’ waren gehaald om als adviseurs op te treden.

Volgens hem ‘terroriseren’ ze land en volk ‘dag en nacht en tot nu toe’. Rodgers wees Doekhie erop, dat hij als DNA-lid parlementaire immuniteit geniet, wat hem echter niet het recht geeft deskundigen die in het college geen weerwoord kunnen voeren op een grove wijze te bejegenen. Vicepresident Ram Sardjoe betreurde de beledigende opmerkingen en Somohardjo bood daarna namens het parlement, zijn verontschuldigingen aan de deskundigen aan. Achter de regeringstafel zaten onder andere GLIS-directeur Schalkwijk, alsook beleidsadviseurs en directieleden van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeleid.-.

Al geruime tijd gaan er stemmen op om Doekhie niet langer als vertegenwoordiger te erkennen van het rijstdistrict en zijn plaats te laten innemen door een voorbeeldige vertegenwoordiger met meer inhoudelijke kennis en vooral met meer fatsoen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / N-Press

05-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics