Nickerie.Net, maandag 10 augustus 2009


Goedkope spoedvisa voor Suri-buitenlanders

Eliézer Pross, 10/08/2009

Paramaribo - De Raad van Ministers (RvM) buigt zich over het verlagen van de visakosten voor noodsituaties zoals sterfgevallen. Dit is onderdeel van plannen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) om de visa-tarieven “over het algemeen, voor iedereen en voor alle landen te verlagen,” zegt vicepresident Ramdien Sardjoe. DWT heeft hem gisteravond gesproken.

Met de eventuele verlaging wil de regering rekening houden met de “emotionele kant” van de band tussen Surinamers en Nederlanders van Surinaamse origine (Suri-Nederlanders).Het zogenaamde ‘spoed-visum’ zal niet alleen goedkoper zijn, maar makkelijker verkrijgbaar, doordat de eisen versoepeld zullen worden. Niet alleen Suri-Nederlanders, maar alle buitenlanders van Surinaamse origine en diegenen met sterke banden met Suriname maken aanspraak.

Door de versoepeling zullen de gasten aan het land niet verplicht zijn om een driejarig of vakantievisum aan te schaffen, tenzij nodig. Bij het verstrekken van het spoed-visum, wordt niet alleen rekening gehouden met familiebanden. Ook de religieuze verplichtingen van bepaalde bevolkingsgroepen in Suriname die met een hogere frequentie plaatsvinden wordt meegenomen. Parallel met de voorbereidingen wordt de mogelijkheid bekeken om visa-aanvragen wereldwijd via het internet in te laten dienen. Sardjoe: “Hierdoor kan de regering makkelijker in de positie komen om de nodige oriëntaties te plegen op visa-aanvragen.”

De horecasector roept op tot soepelere visa regelingen, namelijk dat buitenlanders vrije-lijk kunnen afreizen naar Suriname en hun visa op de Johan Adolf Pengel Luchthaven aanvragen en verkrijgen. Sardjoe werpt als bezwaar hiertegen op, dat er geen overzicht is wie het land binnenkomt. “Wij willen geen maatregelen treffen waarmee de criminaliteit aangewakkerd kan worden”, zegt de vicepresident. Een definitieve beslissing omtrent de nieuwe visa, de tarievenlijst en het opzetten van de internetdiensten kan in de komende weken vallen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics