Nickerie.Net, maandag 10 augustus 2009


Nickerie heeft grote veranderingen doorgemaakt

Beta Debidien, 10/08/2009

Nieuw Nickerie - “Nieuw-Nickerie is ontstaan als resultaat van de tegenslagen die de plaatselijke gemeenschap in de eerdere vestigingen, namelijk de Punt en Nieuw Rotterdam aan de rechteroever van de Nickerierivier hebben ondervonden. Het district heeft een geschiedenis van strijd en het hoofd bieden aan tegenslagen. Daarbij zien wij dat er sprake is geweest, niet alleen van verandering van plaats en vestiging van de hoofdplaats van Nickerie, maar ook van grote veranderingen op het punt van de middelen van bestaan waarmee de gemeenschap zichzelf staande hield en zich ontwikkelde in de afgelopen 130 jaren.”

Tot deze conclusie kwam president Ronald Venetiaan zaterdag tijdens de herdenking van 130 jaar Nieuw-Nickerie.Het goed opgekomen publiek heeft kunnen genieten van de verschillende activiteiten onder andere een rondmars en de exercitie show van het Nationaal Leger. Daarnaast was er een optreden van een groep chinese kinderen en de drakendans. In zijn felicitatietoespraak zei president Venetiaan dat Nickerie de verandering heeft moeten doormaken van het ene naar het andere product.

dWTfoto / Beta Debidien Vicepresident Ramdien Sardjoe ontvangt een gedenkboek in verband met 130 jaar Nieuw-Nickerie.-.

Volgens hem betekende nieuwe mogelijkheden ook nieuwe producten en technieken voor het district. De president moedigde de gemeenschap aan om door te gaan met de verdere ontwikkeling van het district. Namens de regering overhandigde hij symbolisch een check ter waarde van SRD 100.000 aan commissievoorzitter Ravien Changoer. "Nickerie kan zelf bepalen hoe dat geld uit te besteden", zei het staatshoofd. Changoer bood hem een gedenkboek aan, in verband met 130 jaar Nieuw-Nickerie.

Ook vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe blikte terug op de oprichting van Nieuw-Nickerie vanaf 8 augustus 1879. Hij wees erop dat het district steeds een opwaarste lijn heeft meegemaakt. De rijstsector levert op jaarbasis 100.000 ton padie, waarvan 80.000 ton wordt geëxporteerd. "Dat betekent dat de staat op jaarbasis meer dan 35 miljoen Amerikaanse dollar aan deviezen verdient alleen uit de rijstsector". Sardjoe kondigde aan dat per 1 januari 2010, er nieuwe perspectieven zullen ontstaan voor de Nickeriaanse rijstboeren.

Want dan eindigt de periode van de importheffing op de Europese markt. "Hetgeen betekent dat de rijstboeren in een situatie terechtkomen van verruimde exportmarkten, alsook dat de ontwikkelingskansen van de boer ruimer wordt.” Volgens de vp heeft de regering ook aandacht voor de haven van Nieuw-Nickerie. Hij gaf aan niet uit te sluiten op zeer korte termijn van start te kunnen gaan met de bouw van een nieuwe haven. De Nickerierivier zal dan worden uitgebaggerd, waardoor grote schepen de haven kunnen aandoen.

De regering heeft ook in zuidelijke richting van het district een weg gepland tot Apoera, zodat de ontwikkelingen in dat gebied zich kunnen voortzetten. Op het gebied van de energievoorziening is de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) momenteel bezig zich voor te bereiden op uitbreiding van haar capaciteit.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics