Nickerie.Net, maandag 10 augustus 2009


Politiek scenario VHP wipt BVD uit Megacombinatie

Eric Mahabier, 10/08/2009

Paramaribo - Ontmanteling van een politiek complot dat de Basis partij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) met de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft gesmeden, is de ware reden van de breuk in de Megacombinatie. De argumenten van onder elkaars duiven schieten en de toetreding van ex-Jungle Commandoleden tot de BVD heeft slechts zijdelings te maken gehad met het ‘dumpen’ van de BVD uit de Megacombitie. Dit zeggen twee toppers van de NDP in afzonderlijke gesprekken met dWT. Beide wensen niet bij naam genoemd te worden vanwege de gevoeligheid van de materie. Zij omschrijven wel het complot. Dat heeft te maken met het kiezen van de VHP-presidentskandidaat in De Nationale Assemblee. Zo blijkt dat er twee geheime gesprekken zijn geweest tussen de topleiding van de VHP en de BVD.

Beide partijen hebben geanalyseerd dat het Nieuw Front, A Combinatie en het Middenblok/ Alternatief- I samen goed zijn voor 32 zetels en dat voor het kiezen van de VHP-presidentskandidaat in de assemblee twee zetels ontbreken. De BVD moest door middel van keiharde onderhandelingen in de MC bewerkstelligen dat zij op zijn minst twee verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijsten voor de assembleezetels krijgen. Indien MC na de verkiezingen niet in staat zou zijn met het aantal behaalde zetels zelf de regering te vormen, zou de BVD uit deze combinatie stappen en met haar zetels helpen de presidentskandidaat van het Nieuw Front/ VHP in de assemblee te doen kiezen. De lastige gang naar de Verenigde Volksvergadering (VVV) zou hiermee worden vermeden en de BVD zou in ruil voor deze stap een ministerspost hebben verdiend.

In maart dit jaar kwam de NDP achter dit scenario van de BVD en de VHP, maar nam deze niet zo serieus, totdat de BVD op gegeven moment moeilijk begon te doen in de combinatie over positionering en de eis voor enkele verkiesbare plaatsen. Het aandringen om ook Djagendra Ramkhelawan op de kandidatenlijst te plaatsen was één van de vele momenten waar het voor de NDP duidelijk werd dat het complot menens was. Gelijk ingrijpen bleek voor haar beter dan na de verkiezingen. “Financieel hebben we veel aan Dilip gehad. Ons staan en lopen was afhankelijk van de financiële steun van die goede man. Maar we moesten een keuze maken”, zegt één van de NDP-toppers. De rol van financierder die BVD-voorzitter Dilip Sardjoe in de MC had, zal nu ingevuld worden door een rijstmagnaat in Nickerie en een in Paramaribo gevestigde handelsmaatschappij. Deze hebben de NDP toegezegd de financiering van de hele verkiezingscampagne van MC te dekken.

De NDP is blij dat zij het resterende verkiezingsmateriaal dat Sardjoe heeft binnengebracht mag houden. “Totaal onbekend”, reageert VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh op dit complot dat door de NDP-toppers is voorgehouden. “Waarom zou Dilip de VHP helpen. Dit lijkt me heel onwaarschijnlijk.

We werken niet met scenario’s, we zijn een open partij”. Randjietsingh zegt wel vanuit zijn informatiebronnen begrepen te hebben dat de argumenten die de BVD en de NDP hebben aangevoerd voor de breuk niet steekhoudend zijn en dat de problemen meer te maken hebben gehad met positionering.

Ondervoorzitter Indra Marijke Djawalapersad van BVD-partijraad beschuldigt omgekeerd de NDP van een mogelijk scenario. Met het vertrek van de BVD zou ruimte worden gecreëerd voor een Nieuw Front-partner om met de NDP samen te gaan werken. De krant heeft in de wandelgangen opgevangen dat met het vertrek van de BVD, de politieke kaarten anders zijn gaan liggen en dat een samenwerking met name tussen de MC en de NPS stappen dichter zou zijn. In het verlengde hiervan heeft Desi Bouterse in overweging om ter wille van die samenwerking zijn voorzitterschap van de NDP neer te leggen en die in handen van Jules Wijdenbosch te leggen.

Reagerend hierop geeft Djawalapersad aan, dat er aanwijzingen zijn dat de NDP inderdaad met een scenario bezig is. Persoonlijk heeft de politica ook het gevoel dat een mol in de BVD zit die hand- en spandiensten verleent aan de NDP. Hij zou belangrijke partijzaken doorspelen. “Dat is mijn persoonlijke mening en ik moet de partijleiding zaken hierover nog voorhouden”, benadrukt Djawalapersad. Over het politiek complot tussen de VHP en de BVD zegt de politica helemaal niet op de hoogte te zijn en dat indien er sprake zou zijn van een scenario zij zeker op de hoogte zou zijn. Mede vanwege het nauw contact dat ze heeft met de topleiding van de BVD.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

10-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics