Nickerie.Net, zondag 16 augustus 2009


Ferreira blijft pleiten voor zelfstandig domeinbedrijf

Geplaatst: 11/08/2009

Paramaribo -  NPS-parlementariŽr Carmelita Ferreira zal ervoor blijven pleiten dat de uitgifte van domeingrond volledig uit de politieke sfeer gehaald wordt. De kwestie van het domeinbedrijf was in de laatste DNA-vergadering een van de tere punten in de Gliswet die besproken werd. De totale NPS-fractie is voorstander van de verzelfstandiging van de gronduitgifte. Volgens Ferreira zullen er echter juiste condities gecreŽerd moeten worden om het domeinbedrijf in realiteit als een zelfstandige entiteit te laten opereren. In Suriname is de uitgifte van grond door de politiek een traditie geworden, die zich niet verenigt met de nieuwe conceptie van uitgifte op basis van objectieve criteria.

Het is volgens de NPS-politica van groot belang dat bij de bemensing van het belangrijke instituut een goede screening plaatsvindt, zodat politieke invloeden en persoonlijke voorkeuren de uitvoering van het werk niet schaden. De politisering van het gronduitgiftebeleid gebeurt nu op zodanige wijze dat het absoluut niet meer goed te praten is, zegt Ferreira. Zij blijft daarom vasthouden aan de opzet van het onafhankelijk instituut van het domeinbedrijf. Er zijn in DNA verschillende meningen over de positie van dit domeinbedrijf. Het is bekend dat niet alle fracties in de coalitie de mening van de NPS delen.

E.Perica

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

11-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics