Nickerie.Net, zondag 16 augustus 2009


Sardjoe en Jairam clashen om compensatiegelden rijstboeren

14/08/2009

Paramaribo - Vicepresident Ramdien Sardjoe heeft gisteren flink uitgehaald naar parlementariër Soedeschand Jairam, die de regering vroeg om verantwoording over de compensatiegelden aan rijstboeren in Nickerie. Jairam merkte op dat was afgesproken dat SRD 480 per areaal aan de boeren zou worden uitbetaald. In plaats daarvan heeft de regering SRD 7 betaald per baal rijst. Hiermee zijn de verliezen van de verschillende oogsten niet gecompenseerd meent de A1-parlementariër. Dit wekte zichtbaar enorme wrevel op bij Sardjoe. “Het lid Jairam schaadt met zijn opmerking het belang en de toekomst van de rijstboeren. Waar ter wereld komt het voor dat ondernemers gratis geld ontvangen! Wij willen geen dank je wel, maar er moet toch gezegd worden dat de regering zich heeft ingezet. We hebben aan 1.400 boeren een financiële ondersteuning gegeven”, waren onder andere de tierende woorden van de vp.

Al vanaf het begin van zijn opmerkingen was duidelijk dat Jairam zeker niet van de rest van de coalitie ondersteuning zou krijgen. Op Jiwan Sital, Jairam en Theo Visnudath na, waren er geen andere oppositieleden in de zaal aanwezig. Jairam werd dan ook niet in de gelegenheid gesteld in de vergadering Sardjoe te beantwoorden. Dit deed hij wel tegenover de krant. “De vp heeft helemaal niets begrepen van de internationale wereldcrises, waarvan deskundigen zeggen dat je juist in de landbouw- en houtsector moet investeren om die te bedwingen”, zegt een nogal boze Jairam. Hij stelt dat het helemaal niet gaat om gratis geld geven aan de boeren.

Volgens hem hebben de boeren duizenden SRD's te goed bij de regering, omdat die nooit restitutiegelden heeft betaald voor de dure brandstof die de boeren hebben gekocht. “Dat is meer dan SRD 1.000 per hectare. En als we berekenen dat het gaat om 160 liter per hectare, vermenigvuldigd met een compensatie van SRD 6 op één liter brandstof, dan is het geld dat zij nu hebben gehad een deel van hun eigen geld”, aldus Jairam.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics