Nickerie.Net, zondag 16 augustus 2009


Waterpeil Nanizwamp gedaald naar kritiekpunt

Beta Debidien, 14/08/2009

NIEUW NICKERIE - Het waterpeil in de Nanizwamp is in de afgelopen dagen drastisch gedaald naar een kritiek punt. Hierdoor is het bevloeien van de rijstarealen in Nickerie via de zwaartekracht niet meer mogelijk. De hoofdaanvoerleidingen die dwars door de hoog gelegen rijstpolders lopen, beschikken momenteel over onvoldoende water. De rijstboeren zitten nu midden in het seizoen en hebben het water hard nodig om het gewas verder te verzorgen. Bepaalde boeren zijn intussen overgegaan tot het pompen van het water uit de hoofdleidingen, omdat hun gewassen aan bemesting toe zijn. “Ik heb een gewas van 45 dagen en heb het water dringend nodig om de tweede bemesting te kunnen uitvoeren.

Het water wordt gepompt bij het pompgemaal in de Clarapolder om de irrigatieleidingen op peil te houden, zodat boeren hun arealen via de zwaartekracht kunnen bevloeien.dWTfoto / Beta Debidien -.

Ik heb niet gekeken hoeveel geld dat mij allemaal zal kosten, maar het redden van mijn gewas gaat voor”, zegt Jiawan, landbouwer in de westelijke polders. “Als deze situatie zich voortzet, zullen wij genoodzaakt zijn de pompen te Wakay in werking te stellen om de rijstarealen aan de linkeroever van de Nickerierivier van irrigatiewater te voorzien”, zegt Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West.

Intussen heeft Ganpat per schrijven aan LVV, de aandacht gevraagd onder andere van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) om erger te voorkomen. “Als we dit seizoen vergelijken met de gelijksoortige seizoenen, dan zien we dat we in de afgelopen maanden mei, juni en juli heel weinig neerslag hebben gehad. Dit maken wij voor het eerst mee in Nickerie”, zegt Ganpat. Hij merkt op dat sinds het begin van de najaars inzaai medio mei 2009, het waterpeil nooit op het hoogste niveau kwam te staan in de zwamp. “Dit seizoen hebben we continu een daling van het water gehad in de zwamp”.

Richenel Small, secretaris van het bestuur van het OWMCP bevestigt dat van LVV Regio-West een brief is ontvangen, waarbij melding wordt gemaakt van een daling van het waterpeil. Gemeld wordt dat de pompen te Wakay in werking gesteld zullen worden, als er geen verandering komt in de situatie van de Nanizwamp. Volgens Small zijn er lopende afspraken, waarbij LVV duidelijk de opdracht moet geven om de pompen bij het pompgemaal op te starten. “We kunnen elk ogenblik over gaan tot het pompen van water te Wakay. Het OWMCP heeft brandstof voorradig om de machines een week lang draaiende te houden”, aldus Small.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics